Zapisnik sa sastanka Takmičarske komisije održanog 18.12.2015. godine

BILD6936SPOSRTSKO RIBOLOVNI SAVEZ BiH
– Takmičarska komisja –

Z A K LJ U Č C I
sa sjednice održane 18.12.2015. godine u I Sarajevu

1. Jednoglasno je usvojen zapisnik sa prošle sjedniceTK koja je održana 06.11.2015. godine u Istočnom Sarajevu.
2. TK je pročitala sve izjave, produskutovala te donijela svoje prijedloge UO SRS BiH kako slijedi:

Informacija o izrečenim disciplinskim mjerama i odluke TK kao prijedlozi UO SRSBiH
Disciplinske mjere
a) Aleksandar Đukić
-pismene izjave od:
-Klepić Đorđe
-Aleksandar Đukić
-Jovo Dević
-Mile Kerkez
-Saša Jeremić
-Sead Alijagić
-Igor Gromilić
-dopis reprezentativaca
-dodatna izjava Aleksandar Đukić

-TKSRSBiH je razmotrila prispjele izjave te nakon toga reprezentativcu Aleksandru Đukiću izrekla disciplinsku mjeru :
ZABRANA UČEŠĆA NA SVIM TAKMIČENJIMA U ORGANIZACIJI SRS BiH U SEZONI 2016 PO čl. 43 PRAVILNIKA O REPREZENTATIVNIM SELEKCIJAMA
-TK SRS BiH PREDLAŽE UO SRS BiH DA SE U VEZI SA čl. 48 ISTOG PRAVILNIKA ALEKSANDAR ĐUKIĆ UVRSTI NA LISTU PUTNIKA NA SVJETSKO PRVENSTVO U SAD
Odluka je donesena JEDNOGLASNO od strane TK SRS BiH i SUDIJSKOG KOORDINACIONOG TIJELA (5+2)
b) Informacija o izrečenoj disciplinskoj mjeri prema gosp. Fuadu Vrgovčević
– Na osnovu izjava :
– -Indir Melić
– -Biljana Vasiljević
– -Fuad Vrgovčević
– Na sastanku TKSRSBiH održanom u Jajcu 18.12.2015 god , izjave su pročitane u cijelosti te razmotrene .
– TKSRSBiH je jednoglasno izrekla disciplinsku mjeru : ZABRANA UČEŠĆA NA SVIM TAKMIČENJIMA U ORGANIZACIJI SRSBiH U TAKMIČARSKOJ 2016 god. TE OBAVLJANJU SVIH DRUGIH TAKMIČARSKIH FUNKCIJA(DELEGAT, SUDIJA, SEKRETAR, SELEKTOR, KOMESAR, VOĐA EKIPE, TRENER i dr.)
c) INFORMACIJA o izrečenim disciplinskim mjerama gosp TARIKU IBRIŠEVIĆ te gosp ARIFU BRKIĆ
Ove IZJAVE su dostavljene u formi izvještaja o nastupu reprezentativne selekcije na 17-om svjetskom prvenstvu u ulovu šarana i amura,, Španija 2015,, što je TK SRSBiH ocijenila kao nepotpuno .
Nakon provedene rasprave i uvida u ,,izjavu,, na fb stranici od strane gosp tarika Ibrišević u kojoj se upučuju najpogrdnije psovke prema dijelu rukovodstva SRSBiH , članovi TKSRSBiH Ssu JEDNOGLASNO osudili ovakav postupak i izrekli autoru Tariku Ibrišević mjeru ZABRANE UČEŠĆA NA SVIM TAKMIČENJIMA U ORGANIZACIJI SRSBiH U TAKMIČARSKOJ 2016/17-oj , Uovom periodu navedena osoba ne može obavljati niti jednu funkciju u sportskom ribolovu.
Takmičaru Arifu Brkić , TKSRSBiH izriće OPOMENU !
Rok žalbe je 30 dana od dana prijema odluke.
3. Na raspisani konkurs za SELEKTORA reprezentacije BiH u ulovu ŠARANA I AMURA u postavljenom roku pristigle su TRI prijave
1.SIMIĆ DEJAN—-Srbija
2.DUŠAN TUZLANČIĆ—Bijeljina
3.TARIK IBRIŠEVIĆ
Prijave su pročitane u cjelosti te razmotrene .
TK SRSBiH JEDNOGLASNO utvrđuje prijedlog UO SRSBiH da za selektora izabere gosp DUŠANA TUZLANČIĆ
Za KOMESARA ,,ŠARANSKE,, lige je prispjela samo jedna prijava gosp. Igora Čorković. Prijedlog TK SRS BiH prema UO SRS BiH da se isti izabere i imenuje .
Prijedlozi za navedene funkcije TK je donijela jednoglasno.
4. KALENDAR TAKMIČENJA 2016
Na objavljeni prijedlog kalendara takmičenja za sezonu 2016 god. Prispjeli su prijedlozi izmjena idopuna od strane :
-TK SRSFBiH
-Reprezentativca gosp. ĐUG MURISA
-SRD,, UKRINSKI CVIJET,,PRNJAVOR
-SRD ,,AMUR,, GRADIŠKA
Prijedlozi izmjena i dopuna su razmotreni i djelimično usvojeni pa je TKSRSBiH utvrdilasvoj konačan prijedlog kalendara koji predlaže UOSRSBiH na usvajanje
Napomena : ,,ŠARANSKA,,liga –raspored će biti naknadno utvrđen uz konsultacije sa novoizabranim selektorom .
U kalendar su uvrštena takmičenja u ,,FEDEERU,, i ,,KASTINGU,,
Posebna NAPOMENA :
Kvalifikaciona takmičenja za izbor ekipa za Kup JPZ –SENIORKE i FEDEER su u kalendaru postavljena tako da se može izvršiti izbor reprezentacija.
TKSRSBiH PREDLAŽE UOSRSBiH da se na SVJETSKO PRVENSTVO upute ekipe
-seniorke
-fedeer
KOORDINACIONO SUDIJSKO TIJELO je dalo svoje prijedloge delegata i sudija.
Predlažemo UO SRS BiH da prihvati ponuđena riješenja jer m kao stručno tijelo smatramo da je jedino ispravno.

5. Imenovana radna grupa pri TK SRS BiH je izradila nacrt a TK SRSBiH utvrdila prijedlog pravilnika u disciplini ,,FEEDER,,. Predlažemo UO SRS BiH da isti razmotri i usvoji.
TK SRS BiH JE IZVRŠILA I SVOJU OBAVEZU POTPUNOG KOMPLETIRANJA SVIM PODACIMA BILTENA br.2 te predlaže UOSRSBiH da isti usvoji i objavi.
Izvršena je dopuna i usklađivanje ,,fly fishing,, pravilnika sa međunarodnim pravilnikom te predlažemo da se izmjene i dopune verifikuju.

PREDSJEDNIK TAKMIČARSKE KOMISIJE
Ivica Tomičić

Filed in: Obavještenja

You might like:

Održano Prvenstvo Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH u mušičarenju za juniore Održano Prvenstvo Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH u mušičarenju za juniore
Poziv na Prvenstvo SRS F BiH u mušičarenju – Fly fishing Poziv na Prvenstvo SRS F BiH u mušičarenju – Fly fishing
Poziv za učešće u Premijer ligi BiH u disciplini ‘Lov šarana i amura’ Poziv za učešće u Premijer ligi BiH u disciplini ‘Lov šarana i amura’
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.