O nama

164707_100579993350418_2123295_nRAZVOJ ORGANIZACIJE SPORTSKIH RIBOLOVACA U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1906 – 2014. GODINE

1906. godina

Sportski ribolov u Bosni i Hercegovini počeo je da se razvija i okuplja prve ljubitelje ovog sporta koncem
XIX vijeka. Naime, 60-tak entuzijasta i zaljubljenika u sportski ribolov okupili su se 1906. godine u
hotelu Marijin Dvor u Sarajevu i osnovali prvo Ribarsko društvo za Bosnu i Hercegovinu. Prvi
predsjednik društva bio je Risto Samouković iz Sarajeva.

Savez sportskih ribolovaca BiH 1906. godinu baštini godinom svog osnivanja, kada se u Bosni i
Hercegovini krenulo sa organizovanimn bavljenjem sportskim ribolovom. Postoje podatci da se u BiH
ribolovom počelo baviti i ranije, još 1879. godine kada je važio zakupni sistem tj. „Zakupi i lovi“.
Tako je 1971. godine u Bileći pod pokroviteljstvom predsjednika Izvršnog vijeća SR BiH Dragutina
Kosovca obilježena 65-godišnjica postojanja i 45-godišnjica izlaženja „Ribarskog lista“. Referat na
jubilarnoj proslavi, podnio je jedan od najboljih predsjednika u istoriji Saveza Zvonko Budimski.

Do I svjetskog rata, zbog kojeg će uslijediiti prestanak rada, bilo je 150 članova.

Ribarsko društvo za BiH 1024. godine obnavlja rad. Za kratko vrijeme okuplja 364 člana u podružnicama
Travnik, Jajce i Sarajevo. Obnovljena su i sa radom počela 4 mrijestilišta ( „Krupa na Vrbasu“,
mrijestilište „Klašnik“ i „Krušnica“ u Vitezu, te mrijestilište na Vrelu Bosne u privatnom posjedu.

1926. godina

1926. godine Ribarsko društvo za Bosnu i Hercegovinu počinje da izdaje svoje glasilo „Ribarski list“.
Prvi urednik lista je Zdravko Taler. U to vrijeme već postoji 6 podružnica i 16 povjereništava, a broj
članova se povećao na 565. Period do 1930. godine je jedan od od najuspješnijih u predratnom dijelovanju Ribarskog društva za BiH.

Podjelom Jugoslavije na banovine 1929. godine, jedinstveno područje BiH na kome su još važili propisi
bivše bosanske vlade cijepa se na četiri banovine sa različitim propisima koji su nepovoljniji za ribolovce.
U ovom periodu Društvo je izvršilo i izmjenu naziva u „Središnje ribarsko društvo BiH “ , koje je 1933.
godine izgradilo novo mrijestilište na Koranu kraj Pala skoro pri izvorištu rijeke Miljacke. Pred početak
Drugog svjetskog rata, zbog kojeg će uslijediti drugi prestanak rada, bilo je registrovanih 1.200 članova.

Septembra 1945. godine, održana je Osnivačka skupština Zemaljskog udruženja ribolovaca BiH
(ZURBiH), koji je koncem 1946. godine okupljao 28 podružnica i 14 povjereništava sa 1.174 člana.
Pomognuti od organa narodne vlasti ZURBiH razvija svoju djelatnost na osnivanju novih podružnica, vrši
poribljavanje i uz materijalnu pomoć narodne vlasti organizuje i ribočuvarsku službu.
Naročiti rezultati su ostvareni u radu udruženja i Savezu u periodu od 1952. do 1958. godine. Recimo
podatak da je Savez 1956. godine imao 88 udruženja i 6.000 članova. Započeto je sa izgradnjom 19 ribogojnih objekata i mrijestilišta od čega je završeno 14. U ovom periodu dolozi i do osnivanja
Ribarskog instituta u Sarajevu , sadašnjeg Centra za ihtiologiju i ribarstvo Univerziteta u Sarajevu, prve
naučne ustanove ove vrste u BiH, koji će svojim naučnim radom i saznanjima, osposobiti značajan
broj stručnih kadrova.

Zakonom o slatkovodnom ribarstvu , koji je donešen 1963. godine organizacije sportskih ribolovaca
(udruženja) prvi put u istoriji dobijaju prvenstvo u sticanju prava na korištenje ribljeg fonda, društvenog
dobra od opšteg interesa, da ga racionalno koriste, čuvaju i unapređuju. Udruženja se udružuju u veće
organizacione oblike tj. Zajednice određenog ribolovnog područja.

1971. godina

U Bileći je 1971. godine pod pokroviteljstvom predsjednika Izvršnog vijeća SR BiH Dragutina Kosovca
obilježena 65-godišnjica postojanja i 45-godišnjica izlaženja „Ribarskog lista“. Referat na jubilarnoj
proslavi, podnio je jedan od najboljih predsjednika u istoriji Saveza Zvonko Budimski iz Sarajeva.
Između ostalog, kazao je da su u periodu od 1946. do 1971. godine podignuta 24 mrijestilišta i
ribogojilišta i 6 većih ribarskih domova dok se 4 objekta nalaze u izgradnji.
Savez sportskih ribolovaca BiH 1971. godine imao je 91 Udruženje, 10 Zajednica udruženja sa 14.320
članova, od čega je 70 žena, 1.250 omladinaca te 950 pionira, dok su ostalo seniori.
Za ove uspjehe , između ostalih pomenuo je veliki broj sportskih radnika iz udruženja, među kojim su:
Dujo Ivezić, Dr.ing. Ljubo Božić, Šefket Maglajlić, Karlo Gusković, Nikola Cvijetić, Ferdo Kučera, Oskar
Stepanek, Marko Jovičić, Leopold Ridl, Bogdan Jovanović, Milutin Đorđević, Zvonko Budimski, Milan
Vinterhalter, Gačo Ahmed sekretar Saveza, Veselin Kosorić urednik Ribarskog lista.
(* Imena predsjednika Saveza su boldirana)

U periodu 1971 – 1986. Savez su vodili predsjednici Milan Vinterhalter i Velimir Ostojić iz Sarajeva,
prof. Danilo Sikimić iz Trebinja, Stjepan Marković iz Banja Luke i Radmilo-Braca Andrić iz Mostara, dok je na mjesto generalnog sekretara Saveza 1983. godine došao prof. Rifet Hadžihasanović . Na mjesto
urednika „Ribarskog lista“, umjesto prof. Danila Sikimića došao je Mustafa Lagumdžija iz Sarajeva.

1986. godina

U Sarajevu je 1986.godine obilježena 80-godišnjica postojanja i 50-godišnjica izlaženja „Ribarskog lista“.
Referat na jubilarnoj proslavi podnio je tadašnji predsjednik Saveza Radmilo-Braca Andrić iz Mostara
veoma ugledni društveno-politički i sportski radnik. U svom referatu istakao je dostignuća ostvarena
aktivnošću Saveza na planu čuvanja, zaštite i unapređenju ribljeg fonda u duhu primjene novog Zakona
o slatkovodnom ribarstvu donesenog 1985. godine kojim se propisuje 6 slivnih područja i to: Unsko-
Sanski sliv, Sliv Vrbasa, Sliv Bosne, Sliv Drine, Sliv Save i Jadranski sliv. Ribolovne organizacije se ponovo
reorganizuju u ribolovne zajednice koje se sada poklapaju sa slivnim područjima. Krajnji cilj je stvaranje
Republičke dozvole , efikasnija zaštita, čuvanje i unapređenje ribljag fonda.

Broj članova saveza popeo se na 22.000 članova i u tom tiražu je izdavan „Ribarski list“. Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine postao je najveća amaterska sportska organizacija u BiH. Za svoj rad i doprinos odlikovan je „Srabrnim vijencom sa srebrnim zracima“, Ordenom Socijalističkog Saveza radnog naroda Bosne i Hercegovine.

Ribolovni sport je u ovom periodu doživio je renesansu i veliku popularnost. Takmičar Midhat Čehajić iz
Visokog, ostvario je vrhunski rezultat. Naime, u veoma jakoj konkurenciji i tek nakon raspucavanja,
postao je Evropski vicešampion na prvenstvu Evrope u Duisburgu 1980. godine (Njemačka) na
Evropskom prvenstvu u petoboju na meti „Aremberg“ bacačke discipline tj. casting, nastupivši u
reprezentaciji Jugoslavije. Sportsko ribolovni savez BiH sa takmičarskom stazom na rijeci Savi kandidovao se za organizaciju Svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak za seniore koje se trebalo održati 1990.godine. Na našu žalost, organizacija ovog prvenstva povjerena je Sloveniji i gradu Mariboru.

Zadnja dva mandata na mjestu predsjednika Saveza pred rat u BiH (1986 -1992) bili su privrednici, Rizo
Selmanagić, direktor „Energoinvesta“ iz Sarajeva i Mehmed Nurkanović, teh. direktor rudnika mrkog
uglja „Rudar-Kreka“ iz Tuzle. U toku rata Savez nije prekidao svoj rad. Radili su članovi Upravnog odbora koji su živjeli u Sarajevu, Rizo Selmanagić, Đemidžić dr. Džemo, Mustafa Lagumdžija, Misita Miroslav, Rifet Hadžihasanović sa predsjednikom Saveza Hajrudinom Šumanom, generalnim direktorom BH Telekoma, na čelu.

1995/96. godina

1995. godine, Sportsko ribolovni savez BiH, primljen je za punopravnog člana u Svjetsku ribolovnu
konfederaciju C.I.P.S. i njenu Federaciju za slatki ribolov F.I.P.S-ed. Te godine reprezentacija ribolovnog
saveza BiH prvi put zvanično je nastupila na Svjetskom prvenstvu u lovu ribe udicom na plovak koje je
održano u Lapperenti u Finskoj. Nastupili su reprezentativci sa 1. Državnog prvenstva održanog 1994.
godine u Živinicama : Sepi Josip iz Lukavca, Gran Pirić, Rizo Ahmetagić i Haće svi iz Banovića i kao peti
takmičar nastupio je Rifet Hadžihasanović gen. sekretar Saveza.

Reprezentacija je u ekipnoj konkurenciji iza sebe ostavila 2 reprezenetacije a najbolji rezultat u pojedinačnoj konkurenciji od reprezentativaca BiH, imao je Rifet Hadžihasanović na 171 mjestu.

Slijedio je nastup 1996. godine na SP u Veroni, Italy plovak-seniori, na kojem je reprezentacija u sastavu: Đug Hajrudin, Okić Alija, Đug Muris, Okić Mirza, svi iz Tuzle i Hrvanović Emir iz Lukavca sa trenerom Pregelj Frankom iz Slovenije i capitenom Hadžihasanović Rifetom gen. sekretarom osvojila je izvanredno 15. mjesto od 32 zemlje, koliko ih je nastupilo na tom SP.

O trošku organizatora, 7 dana kasnije, reprezentacija je sa Rifetom Hadžihasanovićem, umjesto Đuga Hajrudina koji se morao vratiti, nastupila na 4. Svjetskom prvenstvu u lovu pastrmke na živi mamac i plasirala se na zadnje mjesto.

1997. godine organizovan je u Sarajevu 1. sastanak nakon rata (1992 -1995)  kojem su prisustvovali dr.
Đemo Đemidžić, Rizo Selmanagić i Rifet Hadžihasaović ispred Saveza BiH, te Nikola Puce i Pažin Dražen
iz Mostara ispred Saveza Herceg Bosne.

Dogovoreno je zajedničko djelovanje u okviru Saveza BiH i da se otvore pregovori oko uključivanja Sportsko ribolovnog saveza Republike Srpske. Pregovori su otpočeli 1998. godine prvim sastankom u Kaknju i trajali su do kraja 2005. godine, kada je konačno nađeno rješenje. Problem oko kojeg je izgubljeno puno vremena bilo je statusne prirode tj. pitanje kontinuiteta Saveza. Interesantno je istaći da su u reprezentaciji BiH, i pored činjenice da do dogovora nije došlo, prvi put nastupili takmičari iz oba entiteta na Ribolovnim Olimpijskim Igrama u Livornu, Italy 2000.godine.

2005.-2009. godina

Krovni Savez sportskih ribolovaca Bosne i Hercegovine utemeljen je na osnovu Zakona o udruženjima i
fondacijama BiH i Zakona o sportu BiH. Sporazuma o udruživanju u SRS BiH potpisan 16. aprila 2005.
godine između entitetskih saveza Federacije BiH i Republike Srpske te SRDb “Kačiga“ iz Brčko-Distrikta.
Istog dana održana je osnivačko-izborna Skupština koju je činilo 33 delegata . Za prvog predsjednika
izabran je Puce Nikola iz Mostara, a za generalnog sekretara Hadžihasanović Rifet iz Sarajeva.

U četverogodišnjem mandatu (2005-2010.g.) funkciju predsjednika, rotirajući se po 16 mjeseci, pored
Puce Nikole obnašali su Klepić Đorđe iz I. Sarajeva i Batotić Mehmed iz Goražda. Izabran je Upravni odbor od 10 članova i Nadzorni odbor od 3 člana.

Savez je od Svjetske ribolovne federacije F.I.P.S-ed dobio organizaciju 27. Svjetskog prvenstva klubova za seniore u lovu ribe udicom na plovak. Prvenstvo je održano 2007. godine u NP“Hutovo Blato“ na Karaotoku-Čapljina. Predstavnik SRS BiH, Sportsko ribolovno društvo „Jelah-Tešanj“ osvojilo je izvanredno 4. mjesto u konkurenciji 25 zemalja, a organizacija prvenstva ocjenjena kao najbolja do tada.

Od dobiti ostvarene organizacijom prvenstva Savez BiH je sa po 45.000 KM pomogao kupovinu poslovnih prostorija entitetskim savezima, Savezu Federacije BiH i Savezu Republike Srpske. Pokrovitelj prvenstva bilo je Predsjedništvo BiH.

Treba istaći da je reprezentativac Esad Salkić iz Maglaja u kategoriji invalida osvojio srebrnu medalju na SP u Njemačkoj.

Kada je u pitanju gazdovanje ribljim fondom, njegova zaštita i čuvanje ista je prema Ustavu pripala u nadležnosti kantona i entitetskih saveza. Na nivuo Ministarskog vijeća nema čak ni Ministarstva za poljoprivredu, pa je u Savezu došlo do naglog razvoja ribolovnog sporta u svim disciplinama.

Savez se finansira sredstvima entitetskih saveza i Saveza Brčko-Distrikta.

Godine 2005. osnovana je Ribolovna Asocijacija Jadransko-Podunavska (RAJP) na inicijativu saveza Ex Jugoslavije. Pod okriljem RAJP Asocijacije ustanovljana su takmičenja u lovu ribe udicom na plovak, u lovu pastrmke na vještačku mušicu i lov šarana za kategoriju seniora. Ova se takmičenja održavaju redovno svake godine.

2009. – 2013. godina

U drugom mandatu (2009 -2013.) po 16 mjeseci funkciju predsjednika su vršili Klepić Đorđe iz  I. Sarajeva, Gogić Ahmo iz Kladnja i Popović Tihomir iz Livna, rotirajući se svakih 16 mjeseci.

Reprezentativac Saveza BiH Rade Kelečević iz Laktaša osvaja zlatnu medalju na SP invalida 2009. godine u Francuskoj.

Savez BiH ponovo po prvi put u disciplini „lov pastrmke na vještačku mušicu“ organizuje Evropsko prvenstvo 2010. godine, koje se održalo na četiri rijeke (Sana-Ribnik, Sanica-Ključ, Janj-Šipovo
i Vrbas –B.Luka) i na Velikom Plivskom jezeru. Centralno mjesto smještaja i svih događanja i grad domaćin bila je Banja Luka. Reprezentativac BiH Željko Prpić iz Šipova osvaja zlatnu medalju i postaje
Evropski prvak u pojedinačnoj konkurenciji, a reprezentacija BiH zauzima 4. mjesto. Organizacija
izvanredna, dobit izuzetno značajna. Od ostvarene dobiti kupljen je poslovni prostor Sportsko
ribolovnom savezu BiH, od 52 m2 na današnjoj adresi. Od EP Savezu BiH je ostalo 12 čamaca u
vrijednosti od 42.000 KM. Pokrovitelj organizacije SP bilo je Predsjedništvo BiH.

Godine 2010. godine na mjesto koordinatora (čitaj: predsjednika) RAJP asocijacije izabran je predstavnik BiH Klepić Đorđe,  kojem je 2012. godine produžen mandat na još 2 godine.

2013. – 2017. godina

U trećem mandatu na funkciju predsjednika Saveza BiH izabrani su Klepić Đorđe iz I.Sarajeva, Melić Indir iz Travnika i Popović Tihomir iz Livna, a u stalni radni odnos na mjesto sekretara Saveza primljena je Tuševljak Biljana iz I. Sarajeva.

Savez BiH je u avgustu mjesecu 2013. godine organizovao SP invalida i veterana u NP“Hutovo Blato“ na Karaotoku-Čapljina na kojem je reprezentativac Gopo Husein osvojio srebrnu medalju u kategoriji veterana.

Izuzetan rezultat u istoj godini ostvario je najbolji reprezentativac BiH u lovu ribe udicom na plovak Dr. Muris Đug iz Tuzle, osvojivši 4. mjesto na SP U Poljskoj u konkurenciji preko 270 takmičara seniora u pojedinačnoj konkurenciji i 8. mjesto reprezentacija BiH u ekipnoj konkurenciji, što je najbolji rezultat dosada ostvaren u ovoj disciplini i kategoriji.

U 2014. godini započete su obimne pripreme na organizaciji 35. SP u mušičarenju za seniore u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH. Očekuje se rekordan broj zemalja učesnica. Prvenstvo će se održati na rijeci Vrbas – D.Vakuf, Velikom Plivskom jezeru Jajce, Pliva – Šipovo, Sanica – Ključ i Sana – Ribnik. Grad domaćin biće Jajce.

© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.