List/Grid Obavještenja Subscribe RSS feed of category Obavještenja

BILTEN TAKMIČARSKE KOMISIJE SRS BiH ZA 2018. GODINU

BILTEN TAKMIČARSKE KOMISIJE SRS BiH ZA 2018. GODINU

KONKURS ZA IZBOR STAZE ZA ODRŽAVANJE JADRANSKO PODUNAVSKOG KUP – a U DISCIPLINI “LOV RIBE UDICOM NA HRANILICU” – FEEDER KOJI ĆE SE ODRŽATI OD 23. – 25. AVGUSTA 2019. GODINE

KONKURS ZA IZBOR STAZE ZA ODRŽAVANJE JADRANSKO PODUNAVSKOG KUP – a U DISCIPLINI “LOV RIBE UDICOM NA HRANILICU” – FEEDER KOJI ĆE SE ODRŽATI OD 23. – 25. AVGUSTA 2019. GODINE

Broj:202/ 19. Dana, 20.02. 2019. godine Na osnovu  člana 33. Statuta Sportsko ribolovnog saveza BiH, odredbi Pravilnika RAJP asocijacije o organizovanju takmičenja,važećih takmičarskih normative saveza  i dobivene organizacije KUP-a JPZ-a… Read more »

Prijava staza za takmičenja po disciplinama za 2019. godinu

Prijava staza za takmičenja po disciplinama za 2019. godinu

Broj:200/ 19. Dana, 20.02. 2019. godine PREDSJEDNIK TAKMIČARSKE KOMISIJEŽeljko Marković                                           … Read more »

KALENDAR SPORTSKO RIBOLOVNIH TAKMIČENJA ZA 2019.GODINU

KALENDAR SPORTSKO RIBOLOVNIH TAKMIČENJA ZA 2019.GODINU

KONKURS ZA KOMESARE

KONKURS ZA KOMESARE

Na osnovu čl. 29. Opštih pravila о sportsko ribolovnim takmičenjima SRS BiH na prijedlog Takmičarske komisije sa sjednice od 09.02.2019. godine, Upravni odbor, r a s p i s u… Read more »

KONKURS ZA SELEKTORE

KONKURS ZA SELEKTORE

Na osnovu člana 32. Statuta i člana 29. Opštih pravila Sportsko ribolovnih takmičenja, Takmičarska komisija Sportsko ribolovnog Saveza Bosne I Hercegovine raspisuje: KONKURS / NATJEČAJ ZA IZBOR SELEKTORA: 1.  “Lov… Read more »

MOJ STAV U VEZI SA OSTAVKOM PREDSJEDNIKA ĐORĐE KLEPIĆ Potpredsjednik UO SRS BiH Dana, 26.12.2018. godine Broj 173/18 MOJ STAV U VEZI SA OSTAVKOM PREDSJEDNIKA Kako saznasmo ovih dana predsjednik… Read more »

Neopoziva ostavka na mjesto predsjednika SRSBiH

Neopoziva ostavka na mjesto predsjednika SRSBiH

KALENDAR SPORTSKO RIBOLOVNIH TAKMIČENJA ZA 2019. GODINU

KALENDAR SPORTSKO RIBOLOVNIH TAKMIČENJA ZA 2019. GODINU

DATUMI ODRŽAVANJA TAKIČENJA RAJP-a ZA 2019. GODINU

DATUMI ODRŽAVANJA TAKIČENJA RAJP-a ZA 2019. GODINU

Nakon usaglašenja za održavanje takmičenja, asocijacija RAJP-a donosi sledeći kalendar takmičenja za 2019. godinu :   Bosna i Hercegovina – Fider                   … Read more »

© 6096 Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.