Poziv na učešće u Premijer ligi BiH u lovu ribe udicom na plovak za kategorije invalida, master veterana i veterana

Kalendarom takmičenja SRS BiH za 2023. godinu, Premijer liga SRS BiH invalida i veterana je planirana u 4. (četiri) kola od kojih su prva dva u Laktašima na jezru Trn, 24. i 25.06.2023. godine, a preostala dva kola u Sarajevu na takmičarskoj stazi Lađenica 26. i 27.08.2023. godine.

Službene osobe delegirane od takmičarske komisije SRS BiH na jezeru Trn su Nikolina Grujić, vrhovni sudija, a delegat je Senka Aleksić, dok su u Sarajevu na takmičarskoj stazi Lađenica Mugdin Pešto vrhovni sudija i Milan Jagar delegat.

Posao komesara obavlja Šukrija Jamaković.

Propozicije za takmičenje:

Kategorija Invalida:

Obavezno posjedovanje ribolovne dozvole i članske karte udruženja, ljekarsko uvjerenje o hendikep bodovima/poenima izdato od relevantne institucije (Zavoda za sportsku medicinu),  uplaćena kotizacija za cijelu sezonu za sva četiri kola (4×35=140 KM) i ovjera takmičarske knjižice za sezonu 2023. u iznosu od 10 KM.

Ukoliko takmičar ne posjeduje takmičarsku knjižicu obavezan je uplatiti dodatno još 10 KM za izdavanje nove.

Za takmičare čija su matična udruženja članice Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, kotizaciju će uplatiti Sportsko Ribolovni savez Federacije Bosne i Hercegovine nakon održana prva dva kola po dostavljenom spisku.

U pogledu brojnosti takmičara nema ograničenja.

Kategorija veterani i master veterani:

Obavezno posjedovanje ribolovne dozvole i članske karte udruženja, kotizacija uplaćena za cijelu sezonu za sva četiri kola (4×35=140 KM) i ovjera takmičarske knjižice za sezonu 2023. u iznosu od 10 KM.

Ukoliko takmičar ne posjeduje takmičarsku knjižicu obavezan je uplatiti dodatno još 10 KM za izdavanje nove.

Ukoliko je broj prijavljenih takmičara za kategoriju Veterani manji od 12 (dvanaest), takmičenje se neće provoditi za tu kategoriju.

Ukoliko je broj takmičara za kategoriju master veterani manji od 12 (dvanaest), takmičenje se neće provoditi za tu kategoriju.

Takmičenje se provodi u skladu sa Pravilnikom za lov ribe udicom na plovak u kojemu su definirani svi uslovi uz primjenu novih da je tokom takmičenja na stazi izričito zabranjeno konzumiranje duhana i duhanskih prerađevina kao i alkohola na šta posebno skrećemo pažnju.

Takmičenje će se u sva četiri kola provoditi po sljedećoj satnici:

  • do 07:00 dolazak, prijava i registracija,
  • 07:30 Izvlačenje redoslijeda, sektora i startnih mjesta,
  • 08:00 1 signal- ulazak na startna mjesta
  • 08:40 2. signal- 5 minuta do kontrole hrane i mamaca,
  • 08:45 3 signal-početak kontrole hrane i mamaca,
  • 09:50 4 signal- početak obilnog hranjenja,
  • 10:00 5 signal- početak takmičenja,
  • 13:55 6 signal- 5 minuta prije završetka takmičenja-finiš,
  • 14:00 7 signal- završetak takmičenja, i početak vaganja
  • 16:00  Objava rezultata

Kotizaciju u iznosu od 140 KM, naknadu za novu takmičarsku knjižicu u iznosu od 10 KM i takmičarsku taksu u iznosu od 10 KM uplatiti na račun SRS BiH Istočno Sarajevo, broj 1610000012560056, otvoren kod Raiffeisen banke, i dokaz o uplati dostaviti komesaru prije početka takmičenja na prvom kolu u Laktašima na jezeru Trn, gdje će biti i izvršena ovjera takmičarskih knjižica.

Sportski pozdrav bistro i puno sreće u takmičarskoj sezoni za 2023 godinu.

Komesar/selektor, Jamaković Šukrija

Filed in: Obavještenja

You might like:

Održano Prvenstvo Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH u mušičarenju za juniore Održano Prvenstvo Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH u mušičarenju za juniore
Poziv na Prvenstvo SRS F BiH u mušičarenju – Fly fishing Poziv na Prvenstvo SRS F BiH u mušičarenju – Fly fishing
Poziv za učešće u Premijer ligi BiH u disciplini ‘Lov šarana i amura’ Poziv za učešće u Premijer ligi BiH u disciplini ‘Lov šarana i amura’
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN
© 1561 Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.