Prijava na konkurs/natječaj za izbor domaćina/suorganizatora 16. Svjetskog prvenstva u Lovu predatora sa obale varalicom (SPIN) 2018. godine

 

Na osnovu  člana 33. Statuta Sportsko ribolovnog saveza BiH i dobivene organizacije 16. Svjetskog prvenstva u  lovu predatora (grabljivice) sa obale umjetnim mamcem od  FIPS Federacije na sjednici Upravnog odbora, održanoj 19.11.2016. godine u Rimu, Upravni odbor Sportsko ribolovnog saveza BiH,  dana  28.12.2016. godine, objavljuje

         KONKURS/NATJEČAJ
ZA  IZBOR DOMAĆINA/ SUORGANIZATORA  16. SVJETSKOG PRVENSTAVA U LOVU PREDATORA (GRABLJIVICE) SA OBALE UMJETNIM MAMCEM/VARALICOM (U SPINU) 2018.GODINE

 

 1. OPŠTI USLOVI  KONKURSA
  • Pravo prijave na konkurs/natječaj za domaćina/suorganizatora, imaju sportsko ribolovna društva, koja su uredno i na vrijeme izmiril sve svoje obaveze i platili članarinu entitetskom savezu zaključno sa 2016. godinom, što dokazuju potvrdom entitetskog saveza.
  • Kandidaturu za domaćina/suorganizatora može podnijeti Sportsko ribolovno društvo koje je prema  entitetskom zakonu o slatkovodnom ribarstvu dobilo vode na upravljanje i ima valjan ugovor, potpisan,  sa nadležnim Ministarstvom šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede.
 2. USLOVI KOJE DOMAĆIN/SUORGANIZATOR (SRD) MORA ISPUNITI

Svaki kandidat za domaćina/suorganizatora prvenstva mora ispuniti uslove da zajedno sa Sportsko ribolovnim savezom BiH  bude tehnički suorganizator i domaćin 16. Svjetskog prvenstva u lovu predatora (grabljivice) umjetnim mamcem/varalicom (SPIN).
Da bi SRD,Opština ili Grad kandidat za domaćina 16 .Svjetskog prvenstva u Lovu predatora varalicom postao zvanični domaćin i suorganizator svjetskog prvenstva pored opštih, mora da ispuni i posebne uslove koje propisuje  FIPS- ed federacija za ovakve manifestacijei uslove  koje je propisao Sportsko  ribolovni savez BiH ovim Konkursom. Kandidat SRD i Opština ili Grad domaćin treba da u svojoj aplikaciji/ponudi- za domaćina izrikom potvrdi da može osigurati slijedeće:

 1. Smještaj  max. 20 reprezentacija-  20 x 8 – 160 učesnika;
 2. Smještaj zvaničnika  FIPS-ed-  3 osobe;
 3. Smještaj zvaničnika SRS BiH-  3 osobe;
 4. Smještaj reprezenzacije  BiH-  8 osoba x 4 dana- 32  pansiona;
 5. Da osigura ujednačenu  takmičarsku stazu, približno jednakih uslova, minimalne dužine cca 2000 metara,  4 sektora,  minimalne 500 metara;
 6. Da osigura rezervnu takmičarsku stazu  u slučaju da neka od staza postane  neupotrebljiva za  vrijeme takmičenja  zbog  nevremena, mučenja rijeke;
 7. Da sigura i stazu za trening minimalno  dužine 2000 metara;
 8. Da osigura salu za sastanke kapetana ekipa, za 25 ljudi, video zid, i razglas u sali;
 9. Osigurati prostor za rad Press centra (10 ljudi);
 10. Da ponudi nivo vlastitog učešća SRD i Općine ili Grada u pripremi i organizaciji otvaranja prvenstva i da lokaciju otvaranja prvenstva sa opisom (otvoreni prostor ili varijanta sala). U ponudi dati prijedlog  kulturno zabavnog programa od 1 – 1,5 sati, predstavljanje SRD  i Općine ili Grada domaćina;
 11. Da ponudi lokaciju zatvaranja prvenstva uz kulturno zabavni program – podjela medalja, te ponuditi prostor gdje bi se to obavilo (otvoreni prostor- varijanta u slučaju nevremena sala);
 12. Oiguranje banket sale za smještaj 200 gostiju na završnom banketu i predložiti zabavni program;
 13. Da ponudi 2 ADSL Internet priključka u Press centru prvenstva 5 dana, rada 24 sata;
 14. Osigurati putem lokalnog PTT operatera jedan fiksni telefon/faks, za 5 dana rada;
 15. Dati detaljan opis takmičarske staze, karakteristike rijeke,  podaci o dubini, vrstama riba, lovostajima u vrijeme prvenstva, i dr;
 16. U ponudi dati podatke o načinu angažiranja MUP- a, PTT, Doma zdravlja u samoj organizaciji prvenstva (dežurstvo i pomoć);
 17. Dati popis sudija sa položenim ispitom i po kategorijama koje ima SRD;
 18. Dati pismenu Izjavu da može osigurati potreban broj kandidata za polaganje sudijskog ispita uz predhodnu edukaciju i spremanje od strane Saveza BIH;
 19. Priložiti  reference u organizaciji dosadašnjih međunarodnih natjecanja;
 20. Dostaviti snimak cijele takmičarske staze na CD- u radi prezentacije, propraćen govornim opisom sa  prijedlogom 4 sektora;
 21. Pismeno se izjasniti da  će se Protokolom tačno definisati obaveze SRD, Opštine ili Grada i potpisati sa Savezom BiH;
 22. Dati  izjavu da će prihvatiti  i snositi troškove Tehničke komisije FIPS- ed i Saveza BiH radi pregleda staze i da će u vrijeme inspekcijskog pregleda takmičarska staza biti ekološki očišćena i u takvom stanju kako bi zadovoljila i dobila prolaznu ocjenu inspekcijskog tima da se na njoj može takmičiti i održati 16. Svjetsko prvenstvo.

Takmičenje će se održati u periodu maj – juni 2018. godine prema opštoj satnici

POSEBNI USLOVI KONKURSA/NATJEČAJA:

Pored uslova iz Konkursa SRD,  kandidati za domaćina 16. Svjetskog prvenstva moraju uz aplikaciju priložiti  i slijedeće:

 1. Odluku Skupštine SRD kojom se kandiduje  za domaćina/suorganizatora, da podržava organizaciju i prihvata da bude domaćin takmičenja, a njegova Opština ili Grad, oficijelno mjesto smještaja takmičara, te da prihvata uslove i uzanse date u konkursu/natječaju Saveza BiH za domaćima takmičenu;
 2. Odluka lokalne zajednice- kojom Opštinsko vijeće ili Skupština grada podržava SRD kao domaćina/suorganizaatora 16. Svjetskog prvenstva, i da će finansijski SRD pomoći oko organizacije   prvenstava;
 3. Odluku – potporu Ministarstava sporta entiteta da prihvataju i podržavaju SRD, Opštinu ili Grad koji se kandiduju za domaćine prvenstva.

 

Aplikacija za domaćina 16. Svjetskog prvenstva u Lovu predatora varalicom 2018. godine u BiH, podnosi se isključivo u pismenoj formi, a prilog može biti prezentacija staze i infrastrukturnih objekata urađena u Power Pointu na CD- u  sa slikama i podacima, dostavljena na  adresu :

Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine
Ulica Ive Andrića 4.  71 123 Istočno Sarajevo
sa naznakom:  Konkurs za domaćina 16. Svjetskog prvenstava 2018. godine u Lovu predatora na varalicu “NE OTVARATI”

Aplikacija mora da bude poslana preporučenom poštom najkasnije do 28.02.2017. godine.
Svi kandidati (SRD) za domaćina 16. Svjetskog prvenstva u Lovu predatora na varalicu 2018. godine, biće pismeno obaviješteni o izboru domaćina. Dostavljeni dokumenti po konkursu ostaju u arhivu SRS BiH i ne vraćaju se.

Tekst konkursa/natječaja biće objavljen na WEB portalu SRS BiH, SRS F BiH, SRS RS, važnijim WEB portalima koji tretiraju ribolov u BiH, te direktno dostavljen SRD koja nakon objave na WEB portalu SRS BiH, izraze želju da im se isti e-mail poštom dostavi smatrajući da mogu konkurisati jer ispunjavaju uslove konkursa/natječaja.

Sve ostale informacije mogu se dobiti kod sekretarice SRS BiH na tel: 061-217 870;   tel/fax: 057/340-272 ili na e-mail: srsbihk@gmail.com.

 

PREDSJEDNIK SRS BIH
Popović Tihomir, s. r.

Filed in: Obavještenja

You might like:

BILTEN TAKMIČARSKE KOMISIJE SRS BiH ZA 2018. GODINU BILTEN TAKMIČARSKE KOMISIJE SRS BiH ZA 2018. GODINU
KONKURS ZA IZBOR STAZE ZA ODRŽAVANJE JADRANSKO PODUNAVSKOG KUP – a U DISCIPLINI “LOV RIBE UDICOM NA HRANILICU” – FEEDER KOJI ĆE SE ODRŽATI OD 23. – 25. AVGUSTA 2019. GODINE KONKURS ZA IZBOR STAZE ZA ODRŽAVANJE JADRANSKO PODUNAVSKOG KUP – a U DISCIPLINI “LOV RIBE UDICOM NA HRANILICU” – FEEDER KOJI ĆE SE ODRŽATI OD 23. – 25. AVGUSTA 2019. GODINE
Prijava staza za takmičenja po disciplinama za 2019. godinu Prijava staza za takmičenja po disciplinama za 2019. godinu
KALENDAR SPORTSKO RIBOLOVNIH TAKMIČENJA ZA 2019.GODINU KALENDAR SPORTSKO RIBOLOVNIH TAKMIČENJA ZA 2019.GODINU
© 2019 Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.