Konkurs za izbor domaćina/suorganizatora 21. Svjetskog prvenstva u lovu grabljivica vještačkim mamcima sa obale – SPIN u 2024. godini

Na osnovu člana 33. Statuta Sportsko ribolovnog saveza BiH i dobivene organizacije 21. Svjetskog prvenstva u lovu grabljivica  vještačkim  mamcem sa obale – SPIN od FIPS Federacije, na prijedlog TK SRS BiH, Upravni odbor Sportsko ribolovnog saveza BiH, dana 05.05.2022., objavljuje

KONKURS/NATJEČAJ ZA IZBOR DOMAĆINA/ SUORGANIZATORA 21. SVJETSKOG PRVENSTAVA U LOVU GRABLJIVICA VJEŠTAČKIM MAMCIMA SA OBALE – SPIN 2024. GODINE


OPŠTI USLOVI KONKURSA

  • Pravo prijave na konkurs/natječaj za domaćina/suorganizatora, imaju sportsko ribolovna društva, koja su uredno i na vrijeme izmiril sve svoje obaveze i platili članarinu entitetskom savezu zaključno sa 2022. godinom, što dokazuju potvrdom entitetskog saveza.
  • Kandidaturu za domaćina/suorganizatora može podnijeti sportsko ribolovno društvo koje je prema entitetskom zakonu o slatkovodnom ribarstvu dobilo vode na upravljanje i ima valjan ugovor, potpisan, sa nadležnim Ministarstvom šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede.

USLOVI KOJE DOMAĆIN/SUORGANIZATOR (SRD) MORA ISPUNITI

 • Svaki kandidat za domaćina/suorganizatora prvenstva mora ispuniti uslove da zajedno sa Sportsko ribolovnim savezom BiH bude tehnički suorganizator i domaćin  Svjetskog prvenstva u lovu grabljivica vještačkim mamcima sa obale – SPIN.
 • Da bi SRD i opština ili grad kandidat za domaćina 21.Svjetskog prvenstva u lovu grabljivica vještačkim mamcima sa obale postao zvanični domaćin i suorganizator svjetskog prvenstva pored opštih, mora da ispuni i posebne uslove koje propisuje FIPS_ed federacija za ovakve manifestacije i uslove koje je propisao Sportsko ribolovni savez BIH, ovim Konkursom. Kandidat SRD i opština ili Grad domaćin treba da u svojoj aplikaciji/ ponudi za domaćina izrikom potvrdi da može osigurati i slijedeće:
 1. Smještaj max. 20 reprezentacija 20 x 8 ……………..160 učesnika;
 2. Smještaj zvaničnika FIPS-ed ………………………….. 3 osobe;
 3. Smještaj zvaničnika SRS BiH …………………………. 3 osobe;
 4. Smještaj reprezenzacije BiH ………………………………….8 osoba;
 5. Smještaj sudija ………………………………………………………10 osoba

Sve reprezentacije/učesnice 21. Svjetskog prvenstva u lovu grabljivica vještačkim mamcima sa obale  trošak smještaja snose same.

 • Osigura ujednačenu takmičarsku stazu, približno jednakih uslova, minimalne dužine cca 2000 metara – 4 sektora minimalne 500 metara;
 • Osigura rezervnu takmičarsku stazu u slučaju da neka od staza postane neupotrebljiva za vrijeme takmičenja zbog nevremena, mućenja rijeke;
 • Osigurati i stazu za trening minimalno dužine 2000 metara;
 • Osigura salu za sastanke kapetana ekipa za 25 ljudi i video zid, i razglas u sali
 • Osigura prostor za rad Press centra (10 ljudi);
 • Ponudi nivo vlastitog učešća SRD i općine ili grada u pripremi i organizaciji otvaranja prvenstva i da lokaciju otvaranja prvenstva sa opisom (otvoreni prostor ili varijanta sala). U ponudi dati prijedlog kulturno zabavnog programa od 1-1,5 sati, predstavljanje SRD i općine ili grada domaćina;
 • Ponudi lokaciju zatvaranja prvenstva uz kulturno zabavni program-podjela medalja te ponuditi prostor gdje bi se to obavilo (otvoreni prostor – varijanta u slučaju nevremena sala);
 • Osiguranje banket sale za smještaj 200 gostiju na završnom banketu i predložiti zabavni program;
 • Osigurati brzi Internet u Press centru prvenstva 5 dana rada 24 sata;
 • Dati detaljan opis takmičarske staze, karakteristike rijeke, podaci o dubini, vrstama riba, lovostajima u vrijeme prvenstva, i dr;
 • U ponudi dati podatke o načinu angažiranja MUP-a , PTT , Doma zdravlja u samoj organizaciji prvenstva (dežurstvo i pomoć);
 • Dati popis sudija sa položenim ispitom i po kategorijama koje ima SRD
 • Dati pismenu Izjavu da može osigurati potreban broj kandidata za polaganje sudijskog ispita uz predhodnu edukaciju i spremanje od strane Saveza BiH;
 • Priložiti reference u organizaciji dosadašnjih međunarodnih natjecanja;
 • Pismeno se izjasniti da će se Protokolom tačno definisati obaveze SRD i opštine ili grada i potpisati sa Savezom BiH;

Takmičenje će se održati u periodu maj-juni 2024. godine prema opštoj satnici.

POSEBNI USLOVI KONKURSA/NATJEČAJA:

Pored uslova iz Konkursa SRD, kandidati za domaćina 21 . Svjetskog prvenstva moraju uz aplikaciju priložiti i slijedeće:

 1. Odluku  SRD kojom se kandiduje za domaćina/suorganizatora, da podržava organizaciju i prihvata da bude domaćin takmičenja, a njegova opština ili grad oficijelno mjesto smještaja takmičara, te da prihvata uslove i odredbe date u konkursu/natječaju Saveza BiH za domaćina takmičenja;
 2. Podrška lokalne zajednice SRD kao domaćina/suorganizatora 21. Svjetskog prvenstva u lovu grabljivica vještačkim mamcima sa obale – SPIN u 2024. godini;

Aplikacija za domaćina 21. Svjetskog prvenstva u lovu grabljivica  vještačkim mamcima sa obale – SPIN 2024. godine u BiH, podnosi se isključivo u pismenoj formi, a prilog može biti prezentacija staze i infrastrukturnih objekata urađena u Power Pointu na CD-u sa slikama i podacima, dostavljena na adresu:

Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine
Ulica: Ive Andrića 4. 71 123 Istočno Sarajevo
sa naznakom: Konkurs za domaćina 21. Svjetskog prvenstava  u disciplini „Lov grabljivica  vještačkim mamcima sa obale – SPIN“  2024.  godine  “NE OTVARATI”

Aplikacija mora da bude poslana preporučenom poštom najkasnije do 31. maja 2023. godine.
Svi kandidati (SRD) za domaćina 21. Svjetskog prvenstva u lovu grabljivica vještačkim mamcima sa obale – SPIN, 2024.  godine, biti će pismeno obaviješteni o izboru domaćina. Dostavljeni dokumenti po konkursu ostaju u arhivu SRS BiH i ne vraćaju se.

Tekst konkursa/natječaja biti će objavljen na WEB portalu SRS BiH, SRS F BiH, SRS RS, važnijim WEB portalima koji tretiraju ribolov u BiH, te direktno dostavljen SRD koja nakon objave na WEB portalu SRS BIH, izraze želju da im se isti e-mail poštom dostavi smatrajući da mogu konkurirati jer ispunjavaju uslove konkursa/natječaja.

Sve ostale informacije mogu se dobiti kod sekretara SRS BiH na tel: 065 521-686 ili na e-mail: srsbihk@gmail.com.

PREDSJEDNIK SRS BIH, Mulahalilović Bakir

Filed in: Obavještenja

You might like:

Održano Prvenstvo Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH u mušičarenju za juniore Održano Prvenstvo Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH u mušičarenju za juniore
Poziv na Prvenstvo SRS F BiH u mušičarenju – Fly fishing Poziv na Prvenstvo SRS F BiH u mušičarenju – Fly fishing
Poziv za učešće u Premijer ligi BiH u disciplini ‘Lov šarana i amura’ Poziv za učešće u Premijer ligi BiH u disciplini ‘Lov šarana i amura’
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.