Ponovljeni konkurs / Natječaj za izbor Komesara

Na osnovu čl. 29. Opštih pravila о sportsko ribolovnim takmičenjima SRS BiH na prijedlog Takmičarske komisije sa sjednice od 14.12.2016. godine, Upravni odbor, r a s p i s u j e

K O N K U R S / N A T J E Č A J
ZA IZBOR KOMESARA:

1. Disciplina: “Lov ribe udicom na plovak”
a) Prva liga SRS BiH (ekipno)
b) Premijer liga seniori
c) Premijer liga U-25
d) Premijer liga invalida

3. Disciplina: “Lov šarama i amura”
a) Premijer liga seniori

4. Disciplina: “Lov predatora sa obale varalicom – SPIN”
a) Premijer liga seniori

6. Bacačke discipline
USLOVI / UVJETI KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU KANDIDATI
 Da imaju zvanja državnog ili međunarodnog sudije u sportskom ribolovu ;
 Poznaju rad na računaru i koristi internet;
 Da se protiv njih ne vodi disciplinki postupak;
 Nije mlađi od 18 i stariji od 68 godina;
 Da je član nekog od SRD koje je članica entiteskog saveza ili savez D. Brčko koji čine SRS BiH;
 Da njegovo matično društvo redovno izvršava sve obaveze prema svome matičnom savezu;
 Da od Takmičarske – sudijske komisije svoga udruženja ima saglasnost za kandidaturu;
 Kandidat za komesara lige ne može biti i takmičar u disciplini za koju se prijavljuje za komesara lige.
Izbor se vrši na 4 godine sa mogućnošću produženja mandata.
Prednost u izboru imaju bivši reprezentativci u traženoj disciplini takmičenja.

Kandidati trebaju dostaviti:
 kraću biografiju (dosadašnje aktivnosti u sportskom ribolovu);
 kopiju sudijske legitimacije;
 potvrdu o članstvu od matičnog udruženja i matičnog Saveza da su članovi društva i da se protiv njih ne vodi disciplinski postupak;
 saglasnost Takmičarsko-sudijske komisije udruženja o prijavi za prijavu na konskurs

Konkurs je otvoren od dana objave na zvaničnoj WEB stranici SRS BiH do 29.04.2017. godine.
Rezultati izbora će biti objavljeni na WEB stranici SRS BiH.
Izabrani kandidat je obavezan potpisati ugovor o obavljanju poslova komesara.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave slati putem pošte na adresu: Sportsko ribolovni savez BiH,
Ulica Ive Andrića br. 4.
71 123 Istočno Sarajevo.
PREDSJEDNIK TK SRS BiH                                                                                   PREDSJEDNIK UO
     Aleksandar Kojić                                                                                                             Đorđe Klepić

Filed in: Obavještenja

You might like:

Završena Premijer liga Bosne i Hercegovine u lovu ribe udicom na plovak za seniore Završena Premijer liga Bosne i Hercegovine u lovu ribe udicom na plovak za seniore
Na rijeci Lašvi održano Prvenstvo BiH u mušičarenju za juniore Na rijeci Lašvi održano Prvenstvo BiH u mušičarenju za juniore
Održan Kup Bosne i Hercegovine u lovu ribe udicom na plovak Održan Kup Bosne i Hercegovine u lovu ribe udicom na plovak
Poziv komesara na posljednja dva kola Premijer lige BiH u lovu ribe udicom na plovak Poziv komesara na posljednja dva kola Premijer lige BiH u lovu ribe udicom na plovak
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.