Konkurs/natječaj za izbor domaćina – suorganizatora Kupa JPZ u lovu ribe udicom sa hranilicom – Feeder

Na osnovu  člana 33. Statuta Sportsko ribolovnog saveza BiH, odredbi Pravilnika RAJP asocijacije o organizovanju takmičenja, važećih takmičarskih normativa saveza  i dobivene organizacije KUP-a JPZ-a u takmičarskoj discipilini ,,Lov ribe udicom sa hranilicom – FEEDER” , UO SRS BiH raspisuje:

KONKURS/NATJEČAJ ZA  IZBOR DOMAĆINA – SUORGANIZATORA

OPŠTI USLOVI  KONKURSA

 • Pravo prijave na konkurs/natječaj za domaćina/suorganizatora, imaju sportsko ribolovna društva, koja su uredno i na vrijeme izmiril sve svoje obaveze i platili članarinu entitetskom savezu za 2021. godinom, što dokazuju potvrdom entitetskog saveza.
 • Kandidaturu za domaćina/suorganizatora može podnijeti Sportsko ribolovno društvo koje je prema  entitetskom zakonu o slatkovodnom ribarstvu dobilo vode na upravljanje i ima valjan ugovor, potpisan,  sa nadležnim Ministarstvom .

USLOVI KOJE DOMAĆIN/SUORGANIZATOR (SRD/USR) MORA ISPUNITI

Da bi SRD/USR kandidat za domaćina  postao zvanični domaćin i suorganizator Jadransko podunavskog KUP – a,  pored opštih, mora da ispuni i posebne uslove koje je propisala RAJP-a Asocijacija svojim Pravilima za organizaciju takmičenja i da ispunjava postavljene uslove za ovu takmičarsku discipline propisane važećim Međunarodnim pravilima i pravilima i uslovima  koje je propisao SRS BiH za ovakve manifestacije.  Kandidat  domaćin treba da u svojoj aplikaciji/ponudi- za domaćina potvrdi da može osigurati slijedeće:

 • Smještaj takmičara,sudija i drugih lica koja provode ovo takmičenje ( Troškove snose učesnici ).
 • Da osigura takmičarsku stazu za treninge i takmičenje.
 • Da osigura salu za sastanke kapetana ekipa.
 • Da ponudi nivo vlastitog učešća SRD i Općine ili Grada u pripremi i organizaciji otvaranja i zatvaranja takmičenja
 • Dati detaljan opis i karakteristike takmičarske staze sa podacima o dubini  vode i vrstama riba.
 • Da izvrši najavu održavanja takmičenja i obezbijedi dežurstvo Policije
 • Dati popis sudija sa položenim ispitom i po kategorijama koje ima u svom i okolnim SRD/USR.
 • Priložiti  reference u organizaciji dosadašnjih društvenih ili međunarodnih  takmičenja ( samo pobrojati );
 • Pismeno se izjasniti da  će se Protokolom tačno definisati obaveze SRD/USR, Opštine ili Grada i potpisati sa Savezom BiH;
 • Dati  izjavu da će prihvatiti  da u koliko se za to ukaže potreba omogućiti pregleda takmičarske staze i uvid u drugo ponuđeno svojom prijavom.

Takmičenje se održava u terminu od 18-19. juna/lipnja 2022.

Aplikacija za domaćina se podnosi  isključivo u pisanoj formi, a prilog može biti prezentacija staze i infrastrukturnih objekata, prostora predviđenih za otvaranje i zatvaranje prvenstva i smještajnih sadržaja na adresu:
Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine
Ulica Ive Andrića 4.  71 123 Istočno Sarajevo
sa naznakom:  KONKURS ZA IZBOR DOMAĆINA/SUORGANIZATORA KUP-a JPZ-a ,,Lov ribe udicom sa hranilicom – FEEDER”

Aplikacija mora da bude poslana preporučenom poštom najkasnije do 01.03.2022. godine.
Svi kandidati (SRD/USR) biće pismeno obaviješteni o izboru domaćina. Dostavljeni dokumenti po konkursu ostaju u arhivu SRS BiH i ne vraćaju se.

Tekst konkursa/natječaja biće objavljen na WEB stranici SRS BiH.

Sve ostale informacije mogu se dobiti kod sekretara SRS BiH na tel: 065 521-686;   tel/fax: 057/340-272 ili na e-mail: srsbihk@gmail.com.

Predsjednica TK Ernisa Erna Kardaš
Predsjednik SRS BiH Aleksandar Kojić

Filed in: Obavještenja

You might like:

21. Svjetsko SPIN prvenstvo – Bosna i Hercegovina 7. mjesto, Nikola Zovko 3. u svijetu 21. Svjetsko SPIN prvenstvo – Bosna i Hercegovina 7. mjesto, Nikola Zovko 3. u svijetu
Održana prva dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju Održana prva dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju
Poziv za prijavu za učešće u Premijer ligi BiH u lovu šarana i amura Poziv za prijavu za učešće u Premijer ligi BiH u lovu šarana i amura
Svjetsko prvenstvo u ribolovu: Prve ekipe ribolovaca dolaze u Kiseljak i Busovaču Svjetsko prvenstvo u ribolovu: Prve ekipe ribolovaca dolaze u Kiseljak i Busovaču
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.