Javni konkurs za izbor domaćina – suorganizatora KUP – a jadransko – podunavskih zemalja u disciplini “Lov šarana i amura”

Na osnovu člana 32. tačka 18.Statuta Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine, i Odluke od 19.12.2015. godine, Upravni odbor Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine raspisuje:
JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DOMAĆINA – SUORGANIZATORA KUPA JADRANSKO –
PODUNAVSKIH ZEMALJA U DISCIPLINI „LOV ŠARANA I AMURA“
OD 02. – 04. 09. 2016. GODINE

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Pravo prijave na konkurs imaju članice Entitetskih saveza koje ispunjavaju slijedeće opšte uslove konkursa:
1. Da su od nadležnog ministarstva dobile vode na upravljanje;
2. Da prema Entitetskim savezima uredno izmiruju svoje obaveze što dokazuju potvrdom
Entitetskog saveza bez koje se prispjela aplikacija neće razmatrati.

Za organizaciju takmičenja Upravni odbor SRS BiH će formirati Organizacioni odbor takmičenja sa zadatkom da provede takmičenje. Domaćin-suorganizator takođe će formirati Lokalni organizacioni odbor čiji je zadatak da tehnički provede takmičenje.
Prijem prijava ekipa, naplata kotizacije, izdavanje Biltena vršit će Kancelarija SRS BiH.
Jednu takmičarsku ekipu čine 2 takmičara i jedna rezerva.
Domaćin SRS BiH ima pravo prijaviti 3 ekipe za takmičenje a sve ostale zemlje po 2 (dvije)
ekipe.
Konkurs je otvoren, 15 dana od dana objavljivanja.

PREDSJEDNIK SAVEZA

Indir Melić

Filed in: Obavještenja

You might like:

Poziv za učešće u SPIN ligi SRS BiH za 2024. godinu Poziv za učešće u SPIN ligi SRS BiH za 2024. godinu
Bilten 21. Svjetskog prvenstva u lovu ribe umjetnim mamcima sa obale – rijeka Lepenica, Kiseljak Bilten 21. Svjetskog prvenstva u lovu ribe umjetnim mamcima sa obale – rijeka Lepenica, Kiseljak
Bilten Takmičarske komisije SRS BiH za 2023. godinu Bilten Takmičarske komisije SRS BiH za 2023. godinu
Konkurs za izbor domaćina (suorganizatora) i takmičarskih staza za takmičenja SRS BiH u 2024. godini Konkurs za izbor domaćina (suorganizatora) i takmičarskih staza za takmičenja SRS BiH u 2024. godini
© 1666 Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.