Zapisnik sa 1. Sjednice Takmičarske komisije

Z  A  P  I  S  N  I  K

 

Sa 1. sjednice Takmičarske komisije održane 14.04.2017 godine u Istočnom Sarajevu.

 

Ad..1.   Jednoglasno je usvojen sledeći,

 

D N E V N I   R E D

 1. Usvajanje Dnevnog reda za 1. sjednicu Takmičarske komisije.
 2. Informacija o izboru i imenovanju članova TK i SKT SRS BiH.
 3. Verifikacija izvršene primopredaje dužnosti predsjednika TK SRS BiH.
 4. Razmatranje zapisnika sa predhodne sjednice TK i informacija o realizovanim odlukama.
 5. Donošenje odluke o uslovima pod kojima će se provesti sva službena takmičenja u takmičarskoj 2017. godini.
 6. Razmatranje prispjelih prijav i konačan izbor takmičarskih staza za takmičenja u 2017. godini.
 7. Usvajanje konačnog Kalendara sportsko ribolovnih takmičenja u 2017. godini sa određivanjem mjesta takmičenja i imenovanjima delegata i vrhovnih sudija.
 8. Informacija o izvršenom izboru komesara po raspisanom oglasu.
 9. Donošenje odluka raspisivanju:
 10. Ponovnog konkursa za izbor i imenovanje komesara takmičenja za takmičarske discipline za koje nije izvršena popuna po predhodno raspisanom konkursu.
 11. Konkursa za izbor i imenovanje selektora za sve takmičarske discipline.
 12. Otvaranje prispjelih prijava za suorganizatora Svjetskog prvenstva u SPIN- u, izboru predsjednika Organizacionog odbora i utvrđivanje prijedloga UO za izbor najboljeg ponuđača konkursom traženih uslova.
 13. Razmatranje prijedloga za dopunu liste prioriteta za odlazak na međunarodna takmičenja u 2017. Godini, uvrštavanjem reprezentacije Juniora za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Sloveniju.
 14. Ostala pitanja.

 

Ad..2.   Prihvaćena je informacija Upravnog odbora o izboru i imenovanju članova TK i SKT SRS BiH u sledećim sastavima:

Takmičarska komisija:

 1. Aleksandar Kojić- predsjednik
 2. Osman Hodzić- član
 3. Ivica Tomičić- član
 4. Željko Mrković- član
 5. Milan Jagar- član

 

Sudijsko koordinaciono tijelo:

 1. Denijel Selimović
 2. Vidan Jeftić

 

Ad..3.   Dosadašnji predsjednik Takmičarske komisije Ivica Tomičić je predao duznost sadašnjem, a Aleksandar Kojić preuzeo duznost predsjedniku. O ovome je sačinjen pisani zapisnik koji je verifikovan

 

Ad..4.   Zapisnik sa predhodne Sjednice Takmičarske komisije se jednoglasno usvaja, uz prijedlog Upravnom odboru da se izmjene i dopune pravila FIPS-a unesu u pravilnike takmičenja u riborovu SRS BiH po svim disciplinama.

Zaključeno je da se Upravnom odboru dostave zapisnici sa ove i predhodne sjednice Takmičarske komisije kako bi se pristupislo riješavnju  svih  donešenih prijedloga odluka.

 

Ad..5.    Predlaže se Upravnom odboru da se sa komesare liga obavezu da se sve kotizacije i registracije takmičara uplate na žiro račun Saveza prije početka liga. Kao i da komesari liga prije verifikacije takmičarskih knjižica provjere u kojem je takmičar Udruženju i da li ima ribolovnu dozvolu za tekuću kalendarsku godinu.

Da se svi troškovi sprovode kroz pravilnik i da se poštuju već donesene odluke.

Sva službena takmičenja u 2017. godini će se provesti u potpunosti u skladu sa važećim takmičarskim normativima SRS BiH usklađenim sa Međunarodnim pravilima.

 

Ad..6.   Razmotrene prispjele prijave i izvršen izbor takmičarskih staza koje su uvrštene u konačan Kalendar takmičenja za 2017. godinu.

Ad..7    Kalendar takmičenja za 2017. godinu se jednoglasno usvojio i zaključeno da se objavi.

Konjic nije dobio ni jednu organizaciju takmičenja u discipline “Lov ribe udicom na plovak”  u saglasnosti sa njihovim predsjednikom zbog  niskog vodostaja.

 

Zadužuju se dosadašnji selektori da obaljaju ovu dužnost do izbora novih selektora.

 

Ad..8.   Na raspisani konkurs za komesare u narednom četverogodišnjem mandate su po takmičarskim disciplinama  izabrani:

 1. Fly Fishing”- Željko Marković
 2. “Lov ribe udicom na plovak- seniorke”- Tatjana Todorović
 3. “Lov ribe udicom na plovak – U- 15 i U- 20”- Dunja Popović
 4. “Lov ribe udicom na plovak- Premijer liga veterana”- Petar Janković
 5. “Lov ribe sa hranilicom- FEEDER”- Ševal Malčinović

 

Ad..9.  a) Konkurs za nepopunjena mjesta komesare liga se ponavlja u istom obluku, i zadužuje se Sekretar saveza da objavi konkurs u trajanju od 10 dana.

              b) Zadužuje se sekretar Saveza da objavi konkurs i za izbor selektora liga koji će trajati 10 dana.

 

Ad..10.    Takmičarska komisija je zapisnički otvorila prispjele prijava za suorganizatora 16. Svjetskog prvenstva u SPIN 2018. godine. Otvaranje koverata se radilo po redu pristizanja.

Konstatovano je kako slijedi:

 • Udruga sportskih ribolovaca „Kravica“- Ljubuški u potpunosti ispunjava postavljene uslove konkursa.
 • Sportsko ribolovno društvo „Željeznica“- Istočno Sarajevo u potpunosti ispunjava uslove konkursa.
 • Udruženje građanja „Organizacija sportskih ribolovaca Konjic“, nisu priloženi dokumenti posebnih uslova konkursa, i to: odluku Opštine ili Skupštine Grada da podržava organizaciju Svjetskog prvenstva, odluku Ministarstva sporta Entiteta da podržava i prihvata SRD, Opštinu i Grad koji se kandiduju za domaćina Svjetskog prvenstva.
 • Sportsko ribolovno društvo „Trebinje“ ne ispunjava uslove konkursa zbog nepotpune dokumentacije. Od svih navedenih uslova poslali su: Karakteristike rijeke Trebišnjice, geografski položaj, saobraćajna povezanost i karakteristike ihtio faune rijeke Trebišnjice; potvrda SRS RS o izmirenim obavezama; Ugovor o privremenom ustupanju ribarskog područija na korištenje.

Prispjele prijave sa prilozima i zapisnik o otvaranju se prosleđuje Upravnom odboru na daljnu postupnost.

 

Ad..11.    Predlaže se Upravnom odboru da dopune listu prioriteta za odlazak na Međunarodna takmičenja u 2017. godini, uvrštavanjem reprezentacije Juniora u Fly Fishing- u za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Sloveniju.

Zaključeno je da Šaranska reprezentacija ukoliko obezbjedi sva sredstva da im se omogući odlazak na Međunarodna takmičenja.

 

Ad..12.     Zaduženi su  komesari lige na početku lige dostave trebovanje priznanja koja će biti dodjelenja na kraju lige.

Predlaže se Upravnom odboru da razmotri žalbu Tarika Ibriševića da mu se smanji izrečena kazna na jednu godinu zabrane, pod uslovom ako se ponovi da se kazna poveća na kaznu od tri godine.

Predlaže se  Upravno odboru da se proširi SPIN ligu za 2017. godinu.

Da se ligi invalida i veterana u disciplini „Lov ribe udicom na plovak“ uputi odgovor da Savez nije u mogućnosti da isfinansira šest kola lige zbog teške materijalno – finansijske situacije.

 

Prilozi: – Zapisnik o primopredaji dužnosti predjesnika TK.

–   Rezultati glasanja za izbor komesara liga

–   Kalendar takmičenja za 2017. godinu.

 

NAPOMENA: Sjednica snimana diktafonom, a audio snimak arhiviran.

 

 

Predsjednik Takmičarske komisije

Aleksandar Kojić

 

Filed in: Obavještenja

You might like:

Konkurs za izbor domaćina takmičarskih staza za ribolovna takmičenja SRS F BiH u sezoni 2024. Konkurs za izbor domaćina takmičarskih staza za ribolovna takmičenja SRS F BiH u sezoni 2024.
Rijeka Bosna: Održana posljednja dva kola Premijer Feeder lige SRS BiH Rijeka Bosna: Održana posljednja dva kola Premijer Feeder lige SRS BiH
Jezero Modrac: Održan KUP BiH u disciplini lov ribe sa hranilicom “FEEDER” Jezero Modrac: Održan KUP BiH u disciplini lov ribe sa hranilicom “FEEDER”
Održana završna dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju Održana završna dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.