Zaključci i Odluke Takmičarske komisije doneseni na sjednici održanoj 06.11.2015. godine u Istočnom Sarajevu

BILD6936SPOSRTSKO RIBOLOVNI SAVEZ BiH
– Takmičarska komisja –

Z A K LJ U Č C I
sa sjednice održane o6.11.2015. godine u I Sarajevu
1.Usvojen zapisnik sa predhodne sjednice i verifikovane odluke i zaključci doneseni na svim telefonskim i E-mail sjednicama
2.Razmotreni i usvojeni izvještaji o radu TK i SKT i planovi i programi njihovog rada i finansijski plan TK za 2016. godini.Planirane su najmanje 3 / tri/ sjednice TK i 2 /dve / sjednice SKT.
3.Razmotreni i usvojeni izvještaji sa provedenih takmičenja na nivou SRS BiH i izvještaji o nastupu naših reprezentativnih selekcija na međunarodnim takmičenjima.Komentari i ocjene uspjeha iskazani u Biltenu
4.Verifikovani postignuti rezultati i kao konačni se objavljuju u Biltenu TK za 2015. godinu.
5. Zaključeno da se od svih takmičara i SRD koji nisu učestvovali ili su u toku takmičenja odlustali sa takmičenja ,zatraže pismene izjave kako bi se pokrenuo disciplinski postupak. Izjave će se zatražiti i od : takmičara -reprezentativca (šarandžija) Arifa Brkića zbog nepoštivanja izdatih naloga selektora na takmičenju u Španiji, selektora SPIN reprezentacije zbog angažovanja u reprezentaciju više takmičara van plasmana i bez saglasnosti TK, Aleksandra Đukića reprezentativca u FF zbog verbalnog istupa na završnoj svečanosti 35.SP u Jajcu.
6.TK je sa zabrinutošću konstatovala da se smanjuje interes za takmičenja mlađih kategorija i seniorki u takmičarskoj disciplini ,,Lov ribe udicom na plovak“ i predložila UO da razmotri ovu pojavu i dodatno se angažuje sa svim drugim organima saveza da se nastala situacija prevaziđe.Za kategoriju juniora TK je predložila ukudanje naknade za učešća na takmičenjima ( kootizacije) a za seniorke da se razmotri mogućnost organizacije KUP-a ili nekog drugog vida takmičenja na nivou asocijacije JPZ.
7.Razmotren je zahtjev takmičara i ljubitelja takmičenja u ,,Feeder fishing“ tehnici i predloženo UO da se u takmičarskoj 2016. godini organizuje jedno prvenstvo u ovoj disciplini na kojoj bi učešće uzelo po 10 prvoplasiranih takmičara iz SRS RS i F BiH i jedan takmičar i D.Brčko ( po sistemu Premijer lige u plovku ).
8. TK je konstatovala da je neopravdano zapostavljeno takmičenje u bacačkim disciplinama i predložilo UO da se u 2016. organizuje jedno otvoreno prvenstvo u Zenici.
9.Imenovana radna grupa u sastavu: M.Vrljičak, V.Jevtić i Z.Sinanović koja će ažurirati i uskladiti sa međunarodnim pravilima sve postojeće Takmičarske normativne akte i izraditi prijedloge novih za takmičarske discipline koje se uvode.
10.Predloženo UO da se u 2016 godini uvede isplata takse za suđenje u iznosu 20,00 KM po takmičenju za vrhovne i glavne sudije,delegata,selektora i komesara i 15.KM za sektorske i ostale sudije a naknada za uređenje i čuvanje staza povećaju za 50%.
11.Predloženo UO da stavi van snage svoju odluku o ograničenju angažovanja sudija samo iz mjesta ili bliže okoline gdje se takmičenja održavaju.
12.Utvrđen prijedlog Kalendara takmičenja u 2016. godini, koji će se objaviti na stranici saveza i nakon prikupljenih svih prijedloga izmjena i dopuna od strane TK članica saveza , takmičara i drugih učesnika takmičenja ponovno razmotriti i u konačnoj verzili objaviti.
10.Utvrđen prijedlog prioriteta za odlazak reprezentacija BiH na međunarodna takmičenja, kako slijedi:
1. FF reprezentacija odlazak na takmičenje u Ameriku, 2. USR Jelah -Tešanj odlazak u Češku, 3.Invalidi – odlazak na Svjetsko prvenstvo u San Marino, 4.Spin reprezentacija na odlazak na Svjetsko prvenstvo ,5. Plovak – seniori odlazak u Bugarsku i 6.Šaran – odlazak u Francusku.
12.Donesena odluka o raspisivanju konkursa za takmičarske staze i sva lica koja provode takmičenja a trenutno imaju status vršilaca dužnosti
13.U komisiju za izradu Strategije razvoja ribolovnog sporta u BiH ispred TK predloženi su Miro Vrljičak i Milovan Živković.
14.Na osnovu dopisa predsjednika Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine, izrečena je mjera suspenzije na svim takmičenjima i suđenjima do okanočanja disciplinskog postupka Fuadu Vrgovčeviću zbog psovki i vrijeđanja koje je telefonski uputio predsjedniku i potpresdjedniku saveza i drugim funkcionerima i licima zajedničkog saveza i saveza Federacije.Pokreće se disciplinski postupak protiv navedenog lica a izjava će se zatražiti od: njega, Sekretara SRS BiH,predsjednika Melića i potpresdjednika Klepića.U disciplinskom postupku će se razmotriti i dopis SRS F BiH koji je upućen zajedničkom savezu.
15.U cilju suzbijanja sve češćih verbalnih i drugih neželjenih i nedoličnih oblika istupanja pojedinih takmičara i službenih lica koja provode takmičenja TK predlaže UO da izda zavanično saopštenje o ovoj pojavi i najavi rigoroznije mjere u cilju sankcionisanja ovakvih ponašanja.
14.Zbog sve češćih zahtjeva za izmjene donesenog Kalendara takmičenja u toku samih takmičenja TK je zaključila da će se prihvatati samo objektivni razlozi ( ekstremno visok ili nizak vodostaj, ekstremno visoke temperature, ekološki ekscesi na mjestima takmičenja i dr. oblici viših sila ) za izmjene termina i takmičarskih staza a zamjena lica koja su određena za provođenje takmičenja će se uvažavati samo u slučajevima bolesti ,ličnih i porodičnih problema koji se u obrazloženju zahtjeva moraju navesti.
15. Takmičarska komisija je obavezala sva lica, koja provode takmičenja da se striktno prdržavaju važećih Takmičarskih normativa naročito u pogledu načina organizaovanja takmičanje, provjere statusa takmičara ,trenera i vođa ekipa te uslova i takmičarskih staza na kojima se održavaju takmičenja.
16.Dodatno se upozoravaju delegati,glavne sudije i komesari na rokove dostave izvještaja i troškovnika sa takmičenja u IV stepenu ( koja orgaizuje savez ) a svi selektori i druga službena lica koja odlaze na međunarodna takmičenja. Najavljuje se za svako prekoračenje rokova i dostavu nepotpunih podataka disciplinske sankcije.
17.TK se zahvaljuje na podršci koja je imala u dosadašnjem radu i preduzetim dodatnim mjerama i aktivnostima sekretara i drugih odgovornih lica saveza na izmirenju svih dosadašnjih dugovanja : domaćinima, sudijama i drugim učensicima takmičenja čime se su stvoreni dodatni uslovi i povjerenje za budući još bolji i uspješniji rad.

Dana, 08.11.2015. godine Predsjednik TK
Ivica Tomičić

 

Filed in: Obavještenja

You might like:

Održano Prvenstvo Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH u mušičarenju za juniore Održano Prvenstvo Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH u mušičarenju za juniore
Poziv na Prvenstvo SRS F BiH u mušičarenju – Fly fishing Poziv na Prvenstvo SRS F BiH u mušičarenju – Fly fishing
Poziv za učešće u Premijer ligi BiH u disciplini ‘Lov šarana i amura’ Poziv za učešće u Premijer ligi BiH u disciplini ‘Lov šarana i amura’
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.