Poziv za učešće u Premijer ligi u dicsiplini ‘lov ribe udicom sa hranilicom – Feeder’

Na osnovu člana 44. Pravilnika o sportsko ribolovnim takmičenjima u disciplini feeder (ulov ribe sa hranilicom), broj 33-04/23 od 23.03.2023. godine, vršitelj dužnosti komesara lige objavljuje sljedeći

POZIV

Za nastupanje u pomenutoj ligi tokom 2024. godine prema Kalendaru takmičenja sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine, objavljenom na službenoj stranici saveza 04.04.2024

Prema pomenutom kalendaru, Premijer feeder liga u 2024. godini se održava u 6 (šest) kola, od kojih su prva dva 20. i 21.04.2024. godine na jezeru Šljivno kod Banja luke, treće i četvrto kolo je 11. i 12.05.2026. godine na jezeru Modrac na Kiseljaku, dok su peto i šesto kolo 25. i 26.05.2024. godine na jezeru Trn u Laktašima.

Za gore navedena takmičenja od strane Takmičarske i sudijske komisije imenovana su službena lica, vrhovni sudija, delegat takmičenja i komesar takmičenja. Dužnost vrhovnog sudije  i delegata na prva dva kola na jezeru Šljivno su povjerena Vidanu Jevtiću i Željku Markoviću, na trećem i četvrtom kolu na jezeru Modrac, Kiseljak su Ševal Malčinović i Bahrudin Jamaković, a na petom i šestom kolu opet Vidan Jevtić i Željko Marković. Dužnost komesara lige je povjerena Jamković Šukriji.

Obaveze takmičara koji nastupaju u 2024. godini su sljedeće:

 1. Potvrditi učešće u takmičenju komesaru na mail adresu jamakovic@gmail.com ili na mesindžer, viber i sms na telefon broj 062 990 565.
 2. Uredno popunjenu prijavu dostaviti komesaru na prvom kolu,koja je u prilogu ovog poziva,
 3. Uplatiti kotizaciju za svih šest kola na račun SRS BIH u iznosu od 35,00 KM po jednom kolu, što ukupno iznosi 210,00 (dvijestotine i deset) KM,
 4. Uplatiti ovjeru takmičarske knjižice u iznosu od 10,00 (deset) KM,
 5. Izdavanje nove takmičarske knjižice uplatiti iznos od 10,00 (deset) KM.
 6. Posjedovanje odgovarajućeg pribora u skladu sa Pravilnikom,
 7. Obezbijediti propisane količine mamaca i prihrane za takmičenje.
 8. Posjedovanje čuvarke odgovarajuće dužine za smještaj i čuvanje ribe tokom takmičenja.

Sva novčana sredstva uplatiti na račun SRS BIH broj 1610000012560056 i dokaz o uplati, primjerak uplatnice takođe dostaviti komesaru na prvom kolu.

Sukladno Odluci Takmičarske komisije od 04.04.2024. godine iz takmičenja za 2024. godinu su suspendovani sljedeći takmičari:

 1. Armin Imamović,
 2. Miroslav Aleksić,
 3. Mato Antić,
 4. Emir Haskić,
 5. Adnan Korjenić.

Takmičenje će biti provedeno po sljedećoj satnici:

 •     06:30 ………….. sastanak službenih osoba, dogovor, pregled staze podjela zadataka i akreditacija, te pojašnjenja
 • 07:00 ……… dolazak učesnika takmičenja i prijava takmičara
 • 07:30 ……….. žrijeb: redoslijeda žrijeba, sektora i startnih mjesta
 • 08:00 …………. 1. /PRVI/ SIGNAL – Ulazak na startna mjesta, početak pripreme
 • 08:40 …………. 2. /DRUGI/ SIGNAL – 5 minuta prije kontrole hrane i mamaca
 • 08:45 …………. 3. /TREČI/ SIGNAL – kontrola hrane i mamaca
 • 09:50 ………… .4. /ČETVRTI/ SIGNAL – početak obilnog hranjenje
 • 10:00 …………. 5. /PETI/ SIGNAL – početak takmičenja
 • 14:55 …………. 6. /ŠESTI/ SIGNAL – zadnjih 5 minuta – finiš
 • 15:00 …………. 7. /SEDMI/ SIGNAL – kraj takmičenja, vaganje ulova i obračun rezultata

Žrijeb će biti proveden na stazi.

Zajednički ručak finansiran od strane SRS bit će upriličen nakon šestog kola kada će se izvršiti proglašenje rezultata i dodjela medalja i pehara za 2024. godinu.

Trening se može obaviti na stazi u petak 19.04.2024.godine za prva dva kola, za treće i četvrto kolo u petak 10.05.2024. godine i za peto i šesto kolo takođe u petak 24.05.2024. godine, za šta je potrebno kontaktirati domaćina. Za prvo i drugo kolo je to SRD Banja luka, za treće i četvrto SIRK Bistro Tuzla a za peto i šesto kolo su domaćini SRD Vrbas Laktaši.

Eventualna odgađanja, pomjeranja termina su moguća usljed nepredviđenih situacija, uz suglasnost takmičarske komisije i upravnog odbora SRS BiH, o čemu će svi takmičari biti blagovremeno obaviješteni.

Smještaj na jezeru Šljivno je moguć u neposrednoj blizini jezera, a potrebno je kontaktirati Miki Mišković na telefon 065 589 180, smještaj na jezeru Modrac kontakt osoba Eso Zonić telefon 062 776 019.

Pravo nastupa sukladno rezultatima iz 2023 godine u Premijer ligi su ostvarili:

 1. Darijo Grahovac „Vrbas”Laktaši
 2. Radovan Vučenović „Čelinac”Čelinac
 3. Mario Rajić „Zlatovčica”Jajce
 4. Nenad Panić „Banja Luka” Banja Luka
 5. Radovan Jurišić „Čelinac”Čelinac
 6. Mladen Aleksić „Vrbas”Laktaši
 7. Goran Čuković „Banja Luka” Banja Luka
 8. Željko Babić „Banja Luka” Banja Luka
 9. Zlatan Sitarević „Mrena”Živinice
 10. Almir Ćatić „Bistro”Zenica
 11. Sandi Didić „Bistro”Zenica
 12. Ilija Prole „Kiseljak” Kiseljak
 13. Slobodan Milojević „Banja Luka” Banja Luk

Sukladno članu 13.13. Općih pravila sportsko ribolovnih takmičenja u organizaciji SRS BIH, Premijer ligu sačinjava 24 takmičara. Za narednu takmičarsku godinu u ligi ostaje 13 takmičara, a liga se popunjava sa 5 + 5 takmičara iz Entiteskih saveza po ostvarenom plasmanu koji nisu već učesnici Lige i plus 1 takmičar iz Distikta Brčko.Ukoliko nema zainteresovanih takmičara iz Distrikta Brčkog popunjava se iz onog Entiteskog saveza, takmičarem koji ima bolji plasman.

Iz SRS FBIH pravo nastupa su izborili:

 1. Nijaz Noćajević, „Mrena“ Živinice,
 2. Huso Memić, „mrena“ Živinice,
 3. Ernad Babahmetović, „Bistro“ Zenica,
 4. Nedim Musić „Smuđ“ Lukavac
 5. Bekir Isaković „Smuđ“ Lukavac.

Iz SRS RS pravo nastupa su izborili:

 1. Kostrešević Miroslav „Čelinac“ Čelinac,
 2. Ostojić Predrag, „Vrbas“ Laktaši,
 3. Brnić Miomir, „Čelinac“ Čelinac,
 4. Kokan Zoran „Čelinac“ Čelinac,
 5. Kelečević Rade, „Vrbas“ Laktaši.

Iz saveza Brčko distrikta u narednim danima će dostaviti ime i prezime takmičara koji će nastupati.

Molim gore pomenute takmičare, da svoju potvrdu ili odustajanje od nastupanja u Premijer ligi Feeder 2024. godine jave komesaru lige na telefon 062 990 565 najkasnije do petka 12.04.2024. godine kako bi se mogle kontaktirati zamjene u slučaju odustajanja nekog od takmičara.

Komesar lige: Jamaković Šukrija

Filed in: Obavještenja

You might like:

Održana prva dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju Održana prva dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju
Poziv za prijavu za učešće u Premijer ligi BiH u lovu šarana i amura Poziv za prijavu za učešće u Premijer ligi BiH u lovu šarana i amura
Svjetsko prvenstvo u ribolovu: Prve ekipe ribolovaca dolaze u Kiseljak i Busovaču Svjetsko prvenstvo u ribolovu: Prve ekipe ribolovaca dolaze u Kiseljak i Busovaču
Sretan Vaskrs! Sretan Vaskrs!
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.