Poziv za takmičenje u disciplini lov ribe udicom sa hranilicom – Feeder Premijer liga za 2019.

Komesar Premijer lige u disciplini lov ribe udicom sa hranilicom „FEEDER“ , poziva takmičare koji su ostali u ligi i takmičare koji su ostvarili pravo na popunu lige da potvrde učešće u ligi do ( srijeda) 05.06.2019.godine.

Premijer liga za 2019. godinu će se održati u četiri kola i to:

1. i 2. Kolo 08. i 09.jun 2019. godine (subota i nedelja) na takmmičarskoj stazi rijeka Sava u Gradiški, RS.
3. i 4. Kolo 06. i 07.jul 2019. godine (subota i nedelja) na takmmičarskoj stazi jezera Modrac u mjestu Kiseljak.

Takmičara koji su ostali u ligi:

1. Goran Bradvić, Tuzla, SRS F BiH,
2. Slavko Bespaljko, Prnjavor, SRS RS,
3. Saša Mićević, Brčko, BD,
4. Miroslav Aleksić, Laktaši, SRS RS,
5. Rade Kelečević, Laktaši, SRS RS,
6. Zlatan Sitarević, Srebrenik, SRS F BiH,
7. Dario Grahovac, Laktaši, SRS RS,
8. Mladen Aleksić, Laktaši, SRS RS,
9. Zoran Jovanić , Laktaši, SRS RS,
10. Nermin Jukan, Brčko, BD,
11. Radovan Vučenović, Čelinac, SRS RS,
12. Dževad Karić, Srebrenik, SRS F BiH,
13. Dženan Karić, Srebrenik, SRS F BiH,

Premijer ligu popunajvaju takmičari koji su otpecali entitetska prvenstva i Brčko distrikta, i to 5 (pet) iz SRS F BiH, 5 (pet) iz SRS RS i 1 (jedan) iz Brčko distikta.

Popuna lige iz Sportsko Ribolovnog saveza F BiH 5 (pet) takmičara:

1. Amir Taletović, Tuzla, SRS F BiH,
2. Armin Imamović, Tuzla, SRS F BiH,
3. Edin Saletović, Tuzla, SRS F BiH,
4. Dragan Koler, Tuzla, SRS F BiH,
5. Mario Raić, Jajce, SRS F BiH,

Popuna lige iz Sportsko ribolovnog saveza RS 5 (pet) takmičara:

1. Darko Kelečević, Laktaši, SRS RS,
2. Miomir Brnić, Čelinac, SRS RS,
3. Predrag Ostojić, Laktaši, SRS RS,
4. Slobodan Milojević, Banja Luka, SRS RS,
5. Osmo Ihtijarević, Prnjavor, SRS RS,

Popuna lige iz Distrikta Brčko 1 (jedan) takmičar:

1. Edit Hasetović, Brčko, BD,

SATNICA TAKMIČENJA ZA SVA ČETIRI KOLA PREMIJER LIGE: 08. i 09.jun i 06. i 07.jul 2019. godine

 • do 07 30 ​​dolazak učesnika takmičenja,
 • 07 30 do 08 00 ​​sastanak sudaca i pregled staze,
 • 08 00 do 09 00 ​​žrijebanje startnih mjesta i dolazak na stazu do startnih mjesta-boksova,
 • 09 00 ​ ​PRVI SIGLNAL- početak pripreme,
 • 09 40 ​ ​DRUGI SIGNAL – pet minuta prije početka kontrole mamaca i hrane,
 • 09 45 ​ ​TREĆI SIGNAL – početak kontrole mamaca i pribora,
 • 10 20 ​ ​ČETVRTI SIGNAL – početak obilnog hranjenja,
 • 10 30 ​ ​PETI SIGNAL – početak takmičenja,
 • 15 25 ​ ​ŠESTI SIGNAL – pet minuta prije završetka takmičenja i
 • 15 30 ​ ​SEDMI SIGNAL – Kraj takmičenja.
 • 15 30 do 16 30 ​​vaganje ulova i zbrajanje rezultata,
 • 17 00 ​ ​objava rezultata i po završetku takmičenja proglašenje pobjednika

Tehnika lova:
Po pravilniku SRS BiH „FEEDER“ lov ribe udicom sa hranilicom.

Za sva četiri kola lige nema zabrane lova ribe po vrsti i veličini (sve vrste i veličine ulovljene ribe se na kraju vagaju-boduju). Veći pojedinačni ulovi šarana će se odmah vagati i vraćati u vodu, a rezultati voditi u evidenciji i na kraju zbrojiti.

Pribor hrana i mamci po pravilniku SRS BiH „FEEDER“ lov ribe udicom sa hranilicom.
Bodovanje će se vršiti po sektorima. Broj sektora će zavisiti od broja prijavljenih takmičara.

Trening moguć 07.06.2018. godine (petak) do 17 časova uz najavu domaćinu

Kontakt osoba za tehničku organizaciju 1. i 2. kola je: Đuro Matković tel/mob/ 066/407-467.

Kontakt osoba za tehničku organizaciju 3. i 4. kola je: Drago Jakić tel/mob/ 061/235-938.

Za sva četiri kola takmičenje plaća se kotizacija.

Registraciju i kotizaciju za takmičare uplatiti na račun SRS BiH Raiffeisen bank 1610000012560056.

Po odluci TK SRS BiH samo se može takmičiti sa uplaćenom kotizacijom i ovjerenom knjižicom za tekuću godinu.

Kotizacija po kolu lige je 20 KM ​4×20
= 80,00 KM
Upisnina novi takmičar ​ ​ ​
= 10,00 KM
Ovjera takmičarske knjižice za 2019.
= 10, 00 KM

Sudije Takmičenja.

1. i 2. Kolo 08. i 09.jun 2019. godine (subota i nedelja) na takmmičarskoj stazi rijeka Sava u Gradiški, RS.
Delegat: ​​Đuro Matković,
Vrhovni sudija: ​Predrag Topolić,
Komesar lige: ​​Ševal Malčinović,

3. i 4. Kolo 06. i 07.jul 2019. godine (subota i nedelja) na takmmičarskoj stazi jezera Modrac u mjestu Kiseljak.
Delegat: ​​Drago Jakić,
Vrhovni sudija: ​Šukrija Jamaković,
Komesar lige: ​​Ševal Malčinović,

Sektorske sudije će biti naknadno određene.

NAPOMENA: ODLUKOM TK SRS BiH, LIGA SE NEĆE ODRŽATI U SLUČAJU DA SE DO NAVEDENOG DATUMA NE PRIJAVI MINIMALAN BROJ UČESNIKA, A TO JE U OVOM SLUČAJU 13 TAKMIČARA.

Sve potrebne informacije na tel. 062/294-173 ili malcinovicseval@hotmail.com , malcinovicseval1@gmail.com.

Komesar takmičenja, Ševal Malčinović

Filed in: Obavještenja

You might like:

Jezero Šljivno, Banja Luka: Satnica I i II kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u mušičarenju Jezero Šljivno, Banja Luka: Satnica I i II kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u mušičarenju
Obavještenje o prijavama za Premijer Feeder ligu SRS BiH Obavještenje o prijavama za Premijer Feeder ligu SRS BiH
Na rijeci Lepenici u Kiseljaku održano 3. kolo Premijer SPIN lige BiH Na rijeci Lepenici u Kiseljaku održano 3. kolo Premijer SPIN lige BiH
Poziv na Prvenstvo Federacije BiH u lovu šarana i amura Poziv na Prvenstvo Federacije BiH u lovu šarana i amura
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.