Prijava na konkurs/natječaj za izbor domaćina/suorganizatora 16. Svjetskog prvenstva u Lovu predatora sa obale varalicom (SPIN) 2018. godine

 

Na osnovu  člana 33. Statuta Sportsko ribolovnog saveza BiH i dobivene organizacije 16. Svjetskog prvenstva u  lovu predatora (grabljivice) sa obale umjetnim mamcem od  FIPS Federacije na sjednici Upravnog odbora, održanoj 19.11.2016. godine u Rimu, Upravni odbor Sportsko ribolovnog saveza BiH,  dana  28.12.2016. godine, objavljuje

         KONKURS/NATJEČAJ
ZA  IZBOR DOMAĆINA/ SUORGANIZATORA  16. SVJETSKOG PRVENSTAVA U LOVU PREDATORA (GRABLJIVICE) SA OBALE UMJETNIM MAMCEM/VARALICOM (U SPINU) 2018.GODINE

 

 1. OPŠTI USLOVI  KONKURSA
  • Pravo prijave na konkurs/natječaj za domaćina/suorganizatora, imaju sportsko ribolovna društva, koja su uredno i na vrijeme izmiril sve svoje obaveze i platili članarinu entitetskom savezu zaključno sa 2016. godinom, što dokazuju potvrdom entitetskog saveza.
  • Kandidaturu za domaćina/suorganizatora može podnijeti Sportsko ribolovno društvo koje je prema  entitetskom zakonu o slatkovodnom ribarstvu dobilo vode na upravljanje i ima valjan ugovor, potpisan,  sa nadležnim Ministarstvom šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede.
 2. USLOVI KOJE DOMAĆIN/SUORGANIZATOR (SRD) MORA ISPUNITI

Svaki kandidat za domaćina/suorganizatora prvenstva mora ispuniti uslove da zajedno sa Sportsko ribolovnim savezom BiH  bude tehnički suorganizator i domaćin 16. Svjetskog prvenstva u lovu predatora (grabljivice) umjetnim mamcem/varalicom (SPIN).
Da bi SRD,Opština ili Grad kandidat za domaćina 16 .Svjetskog prvenstva u Lovu predatora varalicom postao zvanični domaćin i suorganizator svjetskog prvenstva pored opštih, mora da ispuni i posebne uslove koje propisuje  FIPS- ed federacija za ovakve manifestacijei uslove  koje je propisao Sportsko  ribolovni savez BiH ovim Konkursom. Kandidat SRD i Opština ili Grad domaćin treba da u svojoj aplikaciji/ponudi- za domaćina izrikom potvrdi da može osigurati slijedeće:

 1. Smještaj  max. 20 reprezentacija-  20 x 8 – 160 učesnika;
 2. Smještaj zvaničnika  FIPS-ed-  3 osobe;
 3. Smještaj zvaničnika SRS BiH-  3 osobe;
 4. Smještaj reprezenzacije  BiH-  8 osoba x 4 dana- 32  pansiona;
 5. Da osigura ujednačenu  takmičarsku stazu, približno jednakih uslova, minimalne dužine cca 2000 metara,  4 sektora,  minimalne 500 metara;
 6. Da osigura rezervnu takmičarsku stazu  u slučaju da neka od staza postane  neupotrebljiva za  vrijeme takmičenja  zbog  nevremena, mučenja rijeke;
 7. Da sigura i stazu za trening minimalno  dužine 2000 metara;
 8. Da osigura salu za sastanke kapetana ekipa, za 25 ljudi, video zid, i razglas u sali;
 9. Osigurati prostor za rad Press centra (10 ljudi);
 10. Da ponudi nivo vlastitog učešća SRD i Općine ili Grada u pripremi i organizaciji otvaranja prvenstva i da lokaciju otvaranja prvenstva sa opisom (otvoreni prostor ili varijanta sala). U ponudi dati prijedlog  kulturno zabavnog programa od 1 – 1,5 sati, predstavljanje SRD  i Općine ili Grada domaćina;
 11. Da ponudi lokaciju zatvaranja prvenstva uz kulturno zabavni program – podjela medalja, te ponuditi prostor gdje bi se to obavilo (otvoreni prostor- varijanta u slučaju nevremena sala);
 12. Oiguranje banket sale za smještaj 200 gostiju na završnom banketu i predložiti zabavni program;
 13. Da ponudi 2 ADSL Internet priključka u Press centru prvenstva 5 dana, rada 24 sata;
 14. Osigurati putem lokalnog PTT operatera jedan fiksni telefon/faks, za 5 dana rada;
 15. Dati detaljan opis takmičarske staze, karakteristike rijeke,  podaci o dubini, vrstama riba, lovostajima u vrijeme prvenstva, i dr;
 16. U ponudi dati podatke o načinu angažiranja MUP- a, PTT, Doma zdravlja u samoj organizaciji prvenstva (dežurstvo i pomoć);
 17. Dati popis sudija sa položenim ispitom i po kategorijama koje ima SRD;
 18. Dati pismenu Izjavu da može osigurati potreban broj kandidata za polaganje sudijskog ispita uz predhodnu edukaciju i spremanje od strane Saveza BIH;
 19. Priložiti  reference u organizaciji dosadašnjih međunarodnih natjecanja;
 20. Dostaviti snimak cijele takmičarske staze na CD- u radi prezentacije, propraćen govornim opisom sa  prijedlogom 4 sektora;
 21. Pismeno se izjasniti da  će se Protokolom tačno definisati obaveze SRD, Opštine ili Grada i potpisati sa Savezom BiH;
 22. Dati  izjavu da će prihvatiti  i snositi troškove Tehničke komisije FIPS- ed i Saveza BiH radi pregleda staze i da će u vrijeme inspekcijskog pregleda takmičarska staza biti ekološki očišćena i u takvom stanju kako bi zadovoljila i dobila prolaznu ocjenu inspekcijskog tima da se na njoj može takmičiti i održati 16. Svjetsko prvenstvo.

Takmičenje će se održati u periodu maj – juni 2018. godine prema opštoj satnici

POSEBNI USLOVI KONKURSA/NATJEČAJA:

Pored uslova iz Konkursa SRD,  kandidati za domaćina 16. Svjetskog prvenstva moraju uz aplikaciju priložiti  i slijedeće:

 1. Odluku Skupštine SRD kojom se kandiduje  za domaćina/suorganizatora, da podržava organizaciju i prihvata da bude domaćin takmičenja, a njegova Opština ili Grad, oficijelno mjesto smještaja takmičara, te da prihvata uslove i uzanse date u konkursu/natječaju Saveza BiH za domaćima takmičenu;
 2. Odluka lokalne zajednice- kojom Opštinsko vijeće ili Skupština grada podržava SRD kao domaćina/suorganizaatora 16. Svjetskog prvenstva, i da će finansijski SRD pomoći oko organizacije   prvenstava;
 3. Odluku – potporu Ministarstava sporta entiteta da prihvataju i podržavaju SRD, Opštinu ili Grad koji se kandiduju za domaćine prvenstva.

 

Aplikacija za domaćina 16. Svjetskog prvenstva u Lovu predatora varalicom 2018. godine u BiH, podnosi se isključivo u pismenoj formi, a prilog može biti prezentacija staze i infrastrukturnih objekata urađena u Power Pointu na CD- u  sa slikama i podacima, dostavljena na  adresu :

Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine
Ulica Ive Andrića 4.  71 123 Istočno Sarajevo
sa naznakom:  Konkurs za domaćina 16. Svjetskog prvenstava 2018. godine u Lovu predatora na varalicu “NE OTVARATI”

Aplikacija mora da bude poslana preporučenom poštom najkasnije do 28.02.2017. godine.
Svi kandidati (SRD) za domaćina 16. Svjetskog prvenstva u Lovu predatora na varalicu 2018. godine, biće pismeno obaviješteni o izboru domaćina. Dostavljeni dokumenti po konkursu ostaju u arhivu SRS BiH i ne vraćaju se.

Tekst konkursa/natječaja biće objavljen na WEB portalu SRS BiH, SRS F BiH, SRS RS, važnijim WEB portalima koji tretiraju ribolov u BiH, te direktno dostavljen SRD koja nakon objave na WEB portalu SRS BiH, izraze želju da im se isti e-mail poštom dostavi smatrajući da mogu konkurisati jer ispunjavaju uslove konkursa/natječaja.

Sve ostale informacije mogu se dobiti kod sekretarice SRS BiH na tel: 061-217 870;   tel/fax: 057/340-272 ili na e-mail: srsbihk@gmail.com.

 

PREDSJEDNIK SRS BIH
Popović Tihomir, s. r.

Filed in: Obavještenja

You might like:

Konkurs za izbor domaćina takmičarskih staza za ribolovna takmičenja SRS F BiH u sezoni 2024. Konkurs za izbor domaćina takmičarskih staza za ribolovna takmičenja SRS F BiH u sezoni 2024.
Rijeka Bosna: Održana posljednja dva kola Premijer Feeder lige SRS BiH Rijeka Bosna: Održana posljednja dva kola Premijer Feeder lige SRS BiH
Jezero Modrac: Održan KUP BiH u disciplini lov ribe sa hranilicom “FEEDER” Jezero Modrac: Održan KUP BiH u disciplini lov ribe sa hranilicom “FEEDER”
Održana završna dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju Održana završna dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.