Konkurs za izbor takmičarskih staza po usvojenom Kalendaru takmičenja za 2020. godinu

Na osnovu  člana 33. Statuta Sportsko ribolovnog saveza BiH, odredbi Pravilnika RAJP asocijacije o organizovanju takmičenja, važećih takmičarskih normativa Saveza i dobivene organizacije KUP-a JPZ-a u takmičarskoj discipilini ‘Lov šarana i amura’ objavljujemo

KONKURS/NATJEČAJ ZA  IZBOR DOMAĆINA – SUORGANIZATORA
RASPISIVANJE KONKURSA ZA TAKMIČARSKE STAZE PO USVOJENOM KALENDARU ZA 2020. GODINU

OPŠTI USLOVI  KONKURSA

 • Pravo prijave na konkurs/natječaj za domaćina/suorganizatora, imaju sportsko ribolovna društva, koja su uredno i na vrijeme izmirili sve svoje obaveze i platili članarinu entitetskom savezu za 2019. godinom, što dokazuju potvrdom entitetskog saveza.
 • Kandidaturu za domaćina/suorganizatora može podnijeti Sportsko ribolovno društvo koje je prema  entitetskom zakonu o slatkovodnom ribarstvu dobilo vode na upravljanje i ima valjan ugovor, potpisan sa nadležnim Ministarstvom.

USLOVI KOJE DOMAĆIN/SUORGANIZATOR (SRD) MORA ISPUNITI

Da bi SRD kandidat za domaćina  postao zvanični domaćin i suorganizator jadransko podunavskog KUP – a,  pored opštih, mora da ispuni i posebne uslove koje je propisala RAJP-a Asocijacija svojim Pravilima za organizaciju takmičenja i da ispunjava postavljene uslove za ovu takmičarsku discipline propisane važećim Međunarodnim pravilima i pravilima i uslovima  koje je propisao SRS BiH za ovakve manifestacije.  Kandidat  domaćin treba da u svojoj aplikaciji/ponudi- za domaćina potvrdi da može osigurati slijedeće:

 • Smještaj takmičara, sudija i drugih lica koja provode ovo takmičenje (troškove snose učesnici )
 • Da osigura takmičarsku stazu za treninge i takmičenje
 • Da osigura salu za sastanke kapetana ekipa
 • Da ponudi nivo vlastitog učešća SRD i Općine ili Grada u pripremi i organizaciji otvaranja i zatvaranja takmičenja
 • Dati detaljan opis i karakteristike takmičarske staze sa podacima o dubini  vode i vrstama riba
 • Da izvrši najavu održavanja takmičenja i obezbijedi dežurstvo Policije
 • Dati popis sudija sa položenim ispitom i po kategorijama koje ima u svom i okolnim SRD
 • Priložiti  reference u organizaciji dosadašnjih društvenih ili međunarodnih  takmičenja (samo pobrojati);
 • Pismeno se izjasniti da  će se Protokolom tačno definisati obaveze SRD, Opštine ili Grada i potpisati sa Savezom BiH;
 • Dati  izjavu da će prihvatiti  da u koliko se za to ukaže potreba omogućiti pregled takmičarske staze i uvid u drugo ponuđeno svojom prijavom.

Aplikacija za domaćina se podnosi  isključivo u pismenoj formi, a prilog može biti prezentacija staze i infrastrukturnih objekata, prostora predviđenih za otvaranje i zatvaranje prvenstva i smještajnih sadržaja na adresu:
Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine
Ulica Ive Andrića 4.  71 123 Istočno Sarajevo
sa naznakom:  RASPISIVANJE KONKURSA ZA TAKMIČARSKE STAZE PO USVOJENOM KALENDARU ZA 2020. GODINU

Aplikacija mora da bude poslana preporučenom poštom najkasnije do 17.03.2020. godine.

Svi kandidati (SRD) biće pismeno obaviješteni o izboru domaćina. Dostavljeni dokumenti po konkursu ostaju u arhivu SRS BiH i ne vraćaju se.
Tekst konkursa/natječaja biće objavljen na WEB stranici SRS BiH.
Sve ostale informacije mogu se dobiti kod SRS BiH na tel: 063 403 142; 065 529 595  ili na e-mail: srsbihk@gmail.com i zeljkomarkovic@ymail.com

PREDSJEDNIK TAKMIČARSKE KOMISIJE, Željko Marković
PREDSJEDNIK SRS BIH, Danijel Kobačić

PREUZIMANJE  – Prijava takmičarske staze za takmičenja u 2020. godini

Filed in: Obavještenja Tags: 

You might like:

Čestit Božić! Čestit Božić!
Bilten 20. CORTLAND Svjetskog omladinskog prvenstva u mušičarenju Bilten 20. CORTLAND Svjetskog omladinskog prvenstva u mušičarenju
Poziv na KUP takmičenje BiH u lovu ribe udicom sa hranilicom – ‘Feeder’ Poziv na KUP takmičenje BiH u lovu ribe udicom sa hranilicom – ‘Feeder’
Poziv za učešće u SPIN Premijer ligi BiH Poziv za učešće u SPIN Premijer ligi BiH
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.