Konkurs za izbor staze za održavanje JPK u lovu ribe na hranilicu – Feeder

Na osnovu  člana 33. Statuta Sportsko ribolovnog saveza BiH, odredbi Pravilnika RAJP asocijacije o organizovanju takmičenja,važećih takmičarskih normative saveza  i dobivene organizacije KUP-a JPZ-a u takmičarskoj discipilini ,,Lov ribe na hranilicu – Feeder” objavljuje se;

KONKURS/NATJEČAJ ZA  IZBOR DOMAĆINA – SUORGANIZATORA JADRANSKO PODUNAVSKOG KUPA U DISCIPLINI “LOV RIBE UDICOM NA HRANILICU”/ FEEDER KOJI ĆE SE ODRŽATI OD 23. DO 25. AVGUSTA 2019. GODINE  

OPŠTI USLOVI  KONKURSA

 1. Pravo prijave na konkurs/natječaj za domaćina/suorganizatora, imaju sportsko ribolovna društva   koja su uredno i na vrijeme izmiril sve svoje obaveze i platili članarinu entitetskom savezu za 2018. godinom, što dokazuju potvrdom entitetskog saveza.
 2. Kandidaturu za domaćina/suorganizatora može podnijeti Sportsko ribolovno društvo koje je prema  entitetskom zakonu o slatkovodnom ribarstvu dobilo vode na upravljanje i ima valjan ugovor, potpisan sa nadležnim Ministarstvom .

USLOVI KOJE DOMAĆIN/SUORGANIZATOR (SRD) MORA ISPUNITI

Da bi SRD – kandidat za domaćina  postao zvanični domaćin i suorganizator Jadransko podunavskog KUP – a,  pored opštih, mora da ispuni i posebne uslove koje je propisala RAJP-a Asocijacija svojim Pravilima za organizaciju takmičenja i da ispunjava postavljene uslove za ovu takmičarsku disciplinu propisane važećim Međunarodnim pravilima i pravilima i uslovima  koje je propisao SRS BiH za ovakve manifestacije.  

Kandidat  domaćin treba da u svojoj aplikaciji/ponudi- za domaćina potvrdi da može osigurati sljedeće:

 1. Smještaj takmičara,sudija i drugih lica koja provode ovo takmičenje (troškove snose učesnici).
 2. Da osigura takmičarsku stazu za treninge i takmičenje.
 3. Da osigura salu za sastanke kapetana ekipa.
 4. Da ponudi nivo vlastitog učešća SRD i Općine ili Grada u pripremi i organizaciji otvaranja i zatvaranja takmičenja
 5. Dati detaljan opis i karakteristike takmičarske staze sa podacima o dubini  vode i vrstama riba.
 6. Da izvrši najavu održavanja takmičenja i obezbijedi dežurstvo policije
 7. Dati popis sudija sa položenim ispitom i po kategorijama koje ima u svom i okolnim SRD.
 8. Priložiti  reference u organizaciji dosadašnjih društvenih ili međunarodnih  takmičenja (samo pobrojati);
 9. Pismeno se izjasniti da će se Protokolom tačno definisati obaveze SRD, Opštine ili Grada i potpisati sa Savezom BiH;
 10. Dati  izjavu da će prihvatiti  da, ukoliko se za to ukaže potreba, omogući pregled takmičarske staze i uvid u drugo ponuđeno svojom prijavom.

Aplikacija za domaćina se podnosi  isključivo u pismenoj formi, a prilog može biti prezentacija staze i infrastrukturnih objekata, prostora predviđenih za otvaranje i zatvaranje prvenstva i smještajnih sadržaja na adresu:

Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine
Ulica Ive Andrića 4.  71 123 Istočno Sarajevo

sa naznakom:  Konkurs za domaćina JPK u disciplini “Lov ribe udicom na hranilicu / FEEDER”  – NE OTVARATI.

Aplikacija mora da bude poslana preporučenom poštom najkasnije do 20.03.2019. godine.

Svi kandidati (SRD) biće pismeno obaviješteni o izboru domaćina. Dostavljeni dokumenti po konkursu ostaju u arhivu SRS BiH i ne vraćaju se.

Tekst konkursa/natječaja biće objavljen na WEB stranici SRS BiH.

Sve ostale informacije mogu se dobiti kod sekretarice SRS BiH na tel: 061-217 870;   tel/fax: 057/340-272 ili na e-mail: srsbihk@gmail.com.

PREDSJEDNIK TAKMIČARSKE KOMISIJE, Željko Marković

PREDSJEDNIK SRS BIH, Danijel Kobačić

Filed in: Obavještenja

You might like:

Održana prva dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju Održana prva dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju
Poziv za prijavu za učešće u Premijer ligi BiH u lovu šarana i amura Poziv za prijavu za učešće u Premijer ligi BiH u lovu šarana i amura
Svjetsko prvenstvo u ribolovu: Prve ekipe ribolovaca dolaze u Kiseljak i Busovaču Svjetsko prvenstvo u ribolovu: Prve ekipe ribolovaca dolaze u Kiseljak i Busovaču
Sretan Vaskrs! Sretan Vaskrs!
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.