KONKURS – za izbor Komesara i Selektora reprezentacije u takmičarskoj disciplini “Lov šarana i amura”

Na osnovu člana 32.Statuta i člana 29.Opštih pravila sportsko ribolovnih takmičenja ,Upravni odbor saveza raspisuje;
KONKURS / NATJEČAJ
za izbor Komesara lige i Serlektora reprezentacije u takmičarskoj disciplini ,,Lov šarana i amura“ i to:
1. Komesar lige ………………………….. 1 / jedan/ izvršilac i
2. Selektor reprezentacije …………… 1 /jedan / izvršialac
USlOVI / UVJETI , koje kandidati trebaju da ospunjavaju:
1.Sposobnost vođenja takmičara i pedagoški pristup radu i komunikaciji sa njima.
2.Organizacione i menadžerske sposobnosti.
3.Da poznaje takmičarski pribor i takmičarske tehnike u ovoj disciplini.
4.Da se služi jednim svjetskim jezikom ( Engleski,Francuski ,Njemački ) .
5.Da su bili reprezentativci ili na drugi način aktivno učestvovali na međunarodnim takmičenjima.
6.Da nisu disciplinski kažnjavani o čemu su obavezni dostaviti potvrdu od matičnog saveza.
7.Da nisu mlađi od 25 i stariji od 70 godina.
8.Da se služe internetom i imju E-mail adresu, koju uz prijavu dostavlja .
– Kandidati ne mogu biti takmičari u ovoj takmičarskoj disciplini.
-Izbor se vrši na na mandatni period od 4 ( četiri godine).
-Ovaj konkurs / natječaj je otvoren 10 / deset/ dana od dana objavljivanja.
-Prijave sa kraćom biografijom slati putem pošte, sa naznakom za konkurs,na adresu SRS BiH,ul.Ive Andrića 4. 71.123 Istočno Sarajevo.
-Nepotpune i poslije postavljenog roka prispjele prijave se neće razmatrati.
PREDSJEDNIK TK                                                                                                              PREDSJEDNIK SAVEZA
Ivica Tomičić                                                                                                                                 Indir Melić
Konkurs za ŠARAN

 

Filed in: Obavještenja

You might like:

21. Svjetsko SPIN prvenstvo – Bosna i Hercegovina 7. mjesto, Nikola Zovko 3. u svijetu 21. Svjetsko SPIN prvenstvo – Bosna i Hercegovina 7. mjesto, Nikola Zovko 3. u svijetu
Održana prva dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju Održana prva dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju
Poziv za prijavu za učešće u Premijer ligi BiH u lovu šarana i amura Poziv za prijavu za učešće u Premijer ligi BiH u lovu šarana i amura
Svjetsko prvenstvo u ribolovu: Prve ekipe ribolovaca dolaze u Kiseljak i Busovaču Svjetsko prvenstvo u ribolovu: Prve ekipe ribolovaca dolaze u Kiseljak i Busovaču
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.