Konkurs/natječaj za izbor domaćina-suorganizatora i takmičarskih staza za takmičenja SRS BiH

Na osnovu  člana 33. Statuta Sportsko ribolovnog saveza BiH, odredbi Pravilnika o organizovanju sportsko-ribolovnih takmičenja, važećih takmičarskih normativa saveza, na prijedlog Takmičarske komisije Upravni odbor SRS BiH raspisuje:

KONKURS/NATJEČAJ ZA  IZBOR DOMAĆINA – SUORGANIZATORA I TAKMIČARSKIH STAZA ZA TAKMIČENJA U 2022. GODINI

OPŠTI USLOVI  KONKURSA

 • Pravo prijave na konkurs/natječaj za domaćina/suorganizatora, imaju sportsko ribolovna društva, koja su uredno i na vrijeme izmiril sve svoje obaveze i platili članarinu entitetskom savezu za 2021. godinom, što dokazuju potvrdom entitetskog saveza.
 • Kandidaturu za domaćina/suorganizatora može podnijeti Sportsko ribolovno društvo koje je prema  entitetskom zakonu o slatkovodnom ribarstvu dobilo vode na upravljanje i ima valjan ugovor, potpisan,  sa nadležnim Ministarstvom .

USLOVI KOJE DOMAĆIN/SUORGANIZATOR (SRD/USR) MORA ISPUNITI

Da bi SRD/USR kandidat za domaćina  postao zvanični domaćin i suorganizator ,  pored opštih, mora da ispuni i posebne uslove   koje je propisao SRS BiH za ovakve manifestacije.  Kandidat domaćin treba da u svojoj aplikaciji/ponudi- za domaćina potvrdi da može osigurati slijedeće:

 • Smještaj takmičara,sudija i drugih lica koja provode ovo takmičenje ( Troškove snose učesnici ).
 • Da osigura takmičarsku stazu za treninge i takmičenje.
 • Da osigura salu za sastanke kapetana ekipa.
 • Da ponudi nivo vlastitog učešća SRD i Općine ili Grada u pripremi i organizaciji otvaranja i zatvaranja takmičenja
 • Dati detaljan opis i karakteristike takmičarske staze sa podacima o dubini  vode i vrstama riba.
 • Da izvrši najavu održavanja takmičenja i obezbijedi dežurstvo Policije
 • Dati popis sudija sa položenim ispitom i po kategorijama koje ima u svom i okolnim SRD/USR.
 • Priložiti  reference u organizaciji dosadašnjih društvenih ili međunarodnih  takmičenja ( samo pobrojati );
 • Pismeno se izjasniti da  će se Protokolom tačno definisati obaveze SRD/USR, Opštine ili Grada i potpisati sa Savezom BiH;
 • Dati  izjavu da će prihvatiti  da u koliko se za to ukaže potreba omogućiti pregleda takmičarske staze i uvid u drugo ponuđeno svojom prijavom.

Aplikacija za domaćina se podnosi  isključivo u pisanoj formi, a prilog može biti prezentacija staze i infrastrukturnih objekata, prostora predviđenih za otvaranje i zatvaranje prvenstva i smještajnih sadržaja na adresu:

Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine
Ulica Ive Andrića 4.  71 123 Istočno Sarajevo
sa naznakom:  KONKURS ZA IZBOR DOMAĆINA/SUORGANIZATORA, TAKMIČARSKIH STAZA ZA TAKMIČENJA U 2022. GODINI.

Aplikacija mora da bude poslana preporučenom poštom najkasnije do 15. februara/veljače 2022. godine.

Svi kandidati (SRD/USR) biće pismeno obaviješteni o izboru domaćina. Dostavljeni dokumenti po konkursu ostaju u arhivu SRS BiH i ne vraćaju se.

Tekst konkursa/natječaja biće objavljen na WEB stranici SRS BiH.

Sve ostale informacije mogu se dobiti kod sekretara SRS BiH na tel: 065 521-686;   tel/fax: 057/340-272 ili na e-mail: srsbihk@gmail.com.

Predsjednica TK Ernisa Erna Kardaš
Predsjednik SRS BiH Aleksandar Kojić

PRILOG :

Filed in: Obavještenja

You might like:

Održano Prvenstvo Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH u mušičarenju za juniore Održano Prvenstvo Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH u mušičarenju za juniore
Poziv na Prvenstvo SRS F BiH u mušičarenju – Fly fishing Poziv na Prvenstvo SRS F BiH u mušičarenju – Fly fishing
Poziv za učešće u Premijer ligi BiH u disciplini ‘Lov šarana i amura’ Poziv za učešće u Premijer ligi BiH u disciplini ‘Lov šarana i amura’
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.