Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora i komisija održan 25. i 26.10. 2019. godine

Dana 25.10.2019.godine održana je sjednica Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine sa početkom u 18 sati.

Prisutni članovi UO: Danijel Kobačić, Zijad Sinanović, Samir Čajić, Osman Hodžić, Bahrudin Vrana, Ivica Naletilić

Opradavno odsutni članovi UO: Milan Jagar, Mario Živković i Saudin Guja

Prisutni članovi komisija: Kapo Senad, Dženan Jahura, Ilhan Klančević i Zdravko Agatić

Zapisnik: sakretar Lidija Bogić

Predsjednik UO Danijel Kobačić zahvalio se na dolasku, pozdravio prisutne i konstatuje da ima kvorum sjednica može početi i prelazi na

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice UO
2. Izještaj o finansijskom stanju SRS F BiH i izvještaj o uplatama članarine članica
3. Prispjela pošta i tekuća pitanja
4. Razno
5. Dostava prijedloga i amandmana na dospjeli prednacrt zakona o slatkovodnom ribarstvu,
a) prijedlog izmjene Statuta SRS BIH

Pod tačkom 4.Razno, se dodaje

– Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o lovostaju
– Dopis udruženjima/članicama pošto je izborna naredna godina
a) dostaviti prijedloge delegata za Skupštinu SRS Federacije BiH,
b) dostaviti prijedloge za članove Upravnog odbora SRS Federacije BiH,
c) dostaviti prijedloge za članove Nadzornog odbora SRS Federacije BiH
d) dostaviti prijedloge za Predsjednika/Dopredsjednika Skupštine SRS Federacije BiH i
e) dostaviti prijedloge za nagrade i priznanja

Dnevni red sa dopunama jednoglasno usvojen

Pročitajte i:   Nivo rijeke Bosne ispod biološkog minimuma

Tačka 1.

Jednoglasno se usvaja zapisnik sa predhodne sjednice UO održane 06.07.2019.godine.

Tačka 2.

Pregledom u finansijsko stanje Saveza Upravni odbor donosi Odluku

  • Sve članice su dužne da do 31.12. tekuće godine izvrše povrat neprodatih dnevnih i vikend dozvola
    na kancelariju Saveza, a članice nove zadužuju za narednu godinu bez naknade za štampu.
  • Upravni odbor potvrdžuje Skupštinsku Odluku, da članice koje nisu izmirile svoje obaveze u tekućoj godini, nove dozvole za narednu godinu neće zadužiti.
  • Članice ne mogu dodatno naručivati dozvole i ostali material ako predhodno nisu izmirile svoje obaveze jer po Pravilniku o slatkovodnom ribarstvu su dužne plaćati kvartalno.

Tačka 3.
Pristigli dopisi

– Dopis USR”Una”Bihać br.141/19 od 24.11.2019.godine zahtjev za donaciju/sponzorstvo u realizaciji
poribljavanjana planiranoj stazi na rijeci Uni za održavanje Svjetskog prvenstva u mušičarenje za
Juniore (djeca do 18.godina) koje se održava 2020. godine

Upravni odbor donosi Odluku da se USR”Una” Bihać uplati iznos od 3.000,00 KM za pomoć u poribljavanju za organizaciju Svijetskog prvenstva.

Tačka 4.
Razno

Upravni odbor donosi Odluku

– Da se po PRAVILNIKU o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se
obavlja ribolov godišnje dozvole štampaju po važećem pravilniku koji je na snazi od 06.05.2009.god.
Službene novine Federacije BiH br.31 – strana 26.

– Da se uputi dopis Federalnom Ministarstvu PVŠ sa zahtjevom za izmjenu pravilnika o obliku i sadržaju
obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov.

– Da se Odluka o oslobađanju naknade od 10% ribolovnica za kadete (25,00 KM) stavlja van snage i da
se postupa po Pravilniku o slatkovodnom ribarstvu. Odluka stupa na snagu od 01.01.2020.godine.

– Poslati dopis Kantonalnim savezima i udruženjima za dostavu prijedloga
a) delegata za Skupštinu SRS Federacije BiH,
b) članove Upravnog odbora SRS Federacije BiH,
c) članove Nadzornog odbora SRS Federacije BiH
d) Predsjednika/Dopredsjednika Skupštine SRS Federacije BiH
Delegati se biraju na osnovu broja članova u Kantonu,to jest na 200 članova 1 delegat
e) dostaviti prijedloge za nagrade i priznanja

Tačka 5.

– Upravni odbor i Komisija za izradu zakona o slatkovodnom ribarstvu na prispjeli PREDNACRT Zakona
o slatkovodnom ribarstvu Federacije BiH su razmatrali i stavili primjedbe, sugestije na amandmane i tekst prednacrta zakona o slatkovodnom ribarstvu i isti će biti proslijeđen preko našeg prestavnika, člana komisije Ilhana Klančevića u Federalno Ministarstvo PVŠ komisiji za izradu istog.

Sastanak završen u subotu u 16 sati,

PREDSJEDNIK SRS FEDERACIJE BIH, Danijel Kobačić

Filed in: Iz SRS FBiH

You might like:

21. Svjetsko SPIN prvenstvo – Bosna i Hercegovina 7. mjesto, Nikola Zovko 3. u svijetu 21. Svjetsko SPIN prvenstvo – Bosna i Hercegovina 7. mjesto, Nikola Zovko 3. u svijetu
Održana prva dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju Održana prva dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju
Poziv za prijavu za učešće u Premijer ligi BiH u lovu šarana i amura Poziv za prijavu za učešće u Premijer ligi BiH u lovu šarana i amura
Svjetsko prvenstvo u ribolovu: Prve ekipe ribolovaca dolaze u Kiseljak i Busovaču Svjetsko prvenstvo u ribolovu: Prve ekipe ribolovaca dolaze u Kiseljak i Busovaču
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.