Izvještaj sa sjednice U.O. SRS FBiH održane 20. februara 2016. godine

Sjednica-Upravnog-odbora-SRSFBiH-februar-2016-3Dana 20. februara 2016. godine, sa početkom u 11:00 sati, u prostorijama SRS FBiH u Sarajevu, održana je sjednica Upravog odbora SRS FBiH. Sjednici su prisustvovali:

 • Članovi UO: Bahrudin Vrana, Zijo Sinanović, Samir Čajić, Christian Oršolić, Tihomir Popović, Senad Kapo, te potpredsjednik Danijel Kobačić i predsjednik Osman Hodžić
 • Predsjednik Nadzornog odbora Ivica Tomičić
 • Predsjednik Skupštine Zlatko Hodak
 • Predsjednik Takmičarske komisije Harudin Đug
 • Predsjednik Sudujske komisije Milan Jagar

Usvojen je predloženi Dnevni red, gdje su zarotirane tačke 2. i 4. Dnevnog reda

 1. Usvojen Izvještaj sa prethodne sjednice Upravnog odbora
 2. Po pitanju Izvještaja o radu, te Plana rada i Finansijskog plana Takmičarske i Sudijske komisije, te Kalendara takmičenja za narednu godinu, nakon rasprave prisutnih, usvojene su sljedeće primjedbe:
 • Predloženo je da se u Plan rada ubaci i izrada specifikacije sudija po disciplinama i izvrši edukacija istih po disciplinama;
 • Da se naprave novi Pravilnici za Sudijsku komisiju i takmičenja zbog usvajanja novog Statuta SRS FBiH u kojem je ugrađena nova organizacija Saveza;
 • Da se napravi korekcija u Finansijskom planu za 2016. godinu;
 • Da se izmjeni u Kalendaru takmičenja, te umjesto „Liga Federacije u Feeder tehnici“ da stoji „Prvenstvo Federcije u Feeder tehnici“ a da se kao termin održavanja ovog takmičenja, umjesto 24. april, upiše 28. avgusta;
 • Donešena je i Odluka da se sva takmičenja u disciplini „mušičarenje“ (FF) u organizaciji SRS FBiH održavaju i sprovode po Pravilniku koji je usvojio Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine.

Sa ubačenim izmjenama i dopunama, svi dokumenti TK i SK su usvojeni.

 1. Pod ovom tačkom Dnevnog reda, nakon rasprave, donešeni su i prijedlozi koji će se iznijeti na Skupštini, a koji bi unaprijedili rad Saveza i bili obavezujući za naredni saziv Upravnog odbora i ostale organe i tijela Saveza, ali i za članice Saveza.
 • Da se vrati plaćanje zaduženih ribolovnica što je ukinuto na jednoj od prošlih Skupština, čime je Savezu umanjen prihod, odnosno povećan rashod za iznos veći od 10.000 KM. Plaćanjem ribolovnica u iznosu od 1 KM bi se i smanjilo nepotrebno višestruko zaduženje istih, gdje pola od njih, sigurni smo, budu uništene
 • Da se vrati plaćanje kotizacije i to u iznosu od 10 KM za svakog člana ekipe, odnosno takmičara, za svako kolo takmičenja. Plaćanje kotizacije će biti moguće virmanom na račun Saveza, ili na licu mjesta sekretaru takmičenja, uz potvrdu ovjerenu od strane SRS FBiH. Ukidanje kotizacije je također umanjili prihode, odnosno povećale rashode Saveza za cca. 6.000 KM. Ovim bi se smanjilo nezadovoljstvo udruženja koja finansiraju rad Saveza a nisu takmičarska. Ovo uvrstiti u Finansijski plan za 2016. godinu.
 • Da se osnuje Disciplinski sud i odmah pristupi izradi Pravilnika o radu Disciplinskog suda i načinu sankcionisanja prekršaja koji su u domenu DS, te krene u sankcionisanje svih nepravilnosti koje naprave bilo pojednici, bilo članice Saveza
 • Da se napravi, odnosno doradi Pravilnik o nagradama SRS FBiH u kojem će se jasnije precizirati uslovi za dobijanje nagrada.
 1. Nakon čitanja Izvještaja o radu SRS FBiH i rasprave, date su primjedbe koje treba ugraditi u Izvještaj
 • U dijelu u kojem se pominje dug SRS FBiH prema SRS BiH upisati iznos koji je bio sa 31.12. a koji glasi 15.750 KM;
 • Napisati opširnije pasuse o događajima koji su obilježili ovu godinu (Svjetsko prvenstvo u Jajcu, JPK u Mostaru-Blagaju);
 • Pobrojati pomoći koje su isplaćene ili dodijeljene članicama Saveza (takmičarima, članicama koje su pretrpjele štetu od poplava, dodjela čamaca – taksativno pobrojati sve);
 • U Izvještaju pohvaliti članice koji su svojim angažmanom pomogli organizaciju i provođenje aktivnosti koje su bitne za rad Saveza, poput organizacije takmičenja;
 • Uvrstiti aktivnosti o Statutu.
 1. Pod ovom tačkom razmotren je prijedlog Komisije za dodjelu nagrada i priznanja, te su, nakon rasprave, utvrđeni prijedlozi za dodjelu nagrade i priznanja:

PLAKETA SA DIPLOMOM

 1. SRD „Vogošća“, Vogošća
 2. UGSR „Bllinker“ Kalošević – Tešanj
 3. UGSR „Bistro“ Zenica
 4. Indir Melić, KSR „Travnik“
 5. SRU „Zlatovčica“ Jajce
 6. Fadil Kubat, SRD „Bosna“ Kakanj
 7. SRD „Bosna“, Maglaj
 8. USR „Una“, Bihać
 9. Vinko Korošec
 10. Drago Jakić
 11. Džemal Hasić
 12. Amer Hadžimešić
 13. Okac doo, Goražde

ZAHVALNICA

 1. USR „Neretva 1933“ Mostar
 2. Ernisa Kardaš – Erna
 3. ESRD „Drijenča“ Gračanica
 4. SRD „Klen“ Banovići
 5. SIRK „Bistro“ Tuzla
 6. SRD „Manjić“ Kalesija
 7. Meliha Čanić, Kalesija
 8. Dijana Josipović, Tuzla
 9. Dragan Koler, Tuzla
 10. Bahrudin Jamaković, Tuzla

Novčane nagrade ove godine, zbog loše finansijske situacije, neće biti dodijeljene.

Pod tačkom „Razno“, dogovoreno je da predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora, te predsjednik i potpredsjednik Skupštine pregledaju prije održavanja Skupštine dokumentacije dvije prispjele aplikacije za članstvo u Savezu, te ukoliko je dokumentacija potpuna, iznesu prijedlog Skupštini za prijem u članstvo. To su Udruženje Klub mušičara „Caddisfly“ iz Sarajeva (predsjednik Udruženja Ismet Bajraktarević) i Udruženje građana „Feeder – klub“ iz Tuzle (predsjednik Dragan Koler).

Dalje se Upravni odbor očitovao po kazni izrečenoj Fuadu Vrgovčeviću. Kaznu izrečenu od SRS BiH Upravni odboro SRS FBiH prihvata i ista se ima provesti i u organizaciji SRS FBiH, sa istim kosekvencama.

Po pitanju kazne za Tarika Ibriševića – pošto je isti pravovremeno podnio žalbu na odluku SRS BiH o kažnjavanju, odluka faktički još nije konačna, te će se sačekati konačni stav SRS BiH, a istu primjeniti i u SRS FBiH.

Upravni odbor je po pitanju prijave SRD „Bugojno“, vezano za napad na ribočuvara od strane Sabahudina Brstine, donio odluku da se Sabahudin Brstina suspenduje iz svih takmičenja u organizaciji SRS FBiH a do okončanja sudskog postupka koji je protiv njega pokrenut.

Na kraju je odlučeno da se izborna Skupština održi u Bugojnu. Datum održavanja Skupštine će biti naknadno određen jer se čeka završetak procedure kod Ministarstva pravde FBiH i stpanje na snagu novog Statuta SRS FBiH. Po stupanju na snagu novog Statuta, biti će određen i datum održavanja Skupštine.

Upravni odbor je donio odluku da se na Skupštini traži i opoziv delegata u Upravnom odboru Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine, Fikreta Kurtovića i Vahida Lelića zbog neaktivnosti i nedolaska na sastanke, i djelovanja suprotno interesima SRS FBiH.

Prijedlozi za zamjenu su Zijad Sinanović i Ermin Hadžić.

Također, potrebno je i opozvati Muhameda Ašića iz Sudijskog koordinacionog tijela zbog nedolazaka na sastanke i neaktivnosti, te na Skupštini izabrati novog predstavnika iz SRS FBiH.

Ovim je iscrpljen Dnevni red i u 15:30 je završena sjednica Upravnog odbora.

Filed in: Iz SRS FBiH, Obavještenja Tags: 

You might like:

Čestit Božić! Čestit Božić!
Bilten 20. CORTLAND Svjetskog omladinskog prvenstva u mušičarenju Bilten 20. CORTLAND Svjetskog omladinskog prvenstva u mušičarenju
Poziv na KUP takmičenje BiH u lovu ribe udicom sa hranilicom – ‘Feeder’ Poziv na KUP takmičenje BiH u lovu ribe udicom sa hranilicom – ‘Feeder’
Poziv za učešće u SPIN Premijer ligi BiH Poziv za učešće u SPIN Premijer ligi BiH
© Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.