KONKURS ZA KOMESARE

Na osnovu čl. 29. Opštih pravila о sportsko ribolovnim takmičenjima SRS BiH na prijedlog Takmičarske komisije sa sjednice od 09.02.2019. godine, Upravni odbor, r a s p i s u j e

K O N K U R S / N A T J E Č A J
ZA IZBOR KOMESARA:

1. Disciplina: “Lov ribe udicom na plovak”
a) za kategoriju  U-15, U-20, U-25

3. Disciplina: “Lov šarama i amura”
a) Premijer liga seniori


USLOVI / UVJETI KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU KANDIDATI
§ Da imaju zvanja državnog ili međunarodnog sudije u sportskom ribolovu ;
§ Poznaju rad na računaru i koristi internet;
§ Da se protiv njih ne vodi disciplinki postupak;
§ Nije mlađi od 18 i stariji od 68 godina;
§ Da je član nekog od SRD koje je članica entiteskog saveza ili savez D. Brčko koji čine SRS BiH;
§ Da njegovo matično društvo redovno izvršava sve obaveze prema svome matičnom savezu;
§ Da od Takmičarske – sudijske komisije svoga udruženja ima saglasnost za kandidaturu;
§ Kandidat za komesara lige ne može biti i takmičar u disciplini za koju se prijavljuje za komesara lige.
Izbor se vrši na 2 godine sa mogućnošću produženja mandata.
Prednost u izboru imaju bivši reprezentativci u traženoj disciplini takmičenja.

Kandidati trebaju dostaviti:
§ kraću biografiju (dosadašnje aktivnosti u sportskom ribolovu);
§ kopiju sudijske legitimacije;
§ potvrdu o članstvu od matičnog udruženja i matičnog Saveza da su članovi društva i da se protiv njih ne vodi disciplinski postupak;
§ saglasnost Takmičarsko-sudijske komisije udruženja o prijavi za prijavu na konskurs

Konkurs je otvoren od dana objave na zvaničnoj WEB stranici SRS BiH do 19.03.2019. godine.
Rezultati izbora će biti objavljeni na WEB stranici SRS BiH.
Izabrani kandidat je obavezan potpisati ugovor o obavljanju poslova komesara.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave slati putem pošte na adresu: Sportsko ribolovni savez BiH,
Ulica Ive Andrića br. 4.
71 123 Istočno Sarajevo.

 
PREDSJEDNIK TK SRS BiH                                          PREDSJEDNIK  SRS BIH   Željko Marković                                                        Danijel Kobačić

Filed in: Obavještenja

You might like:

BILTEN TAKMIČARSKE KOMISIJE SRS BiH ZA 2018. GODINU BILTEN TAKMIČARSKE KOMISIJE SRS BiH ZA 2018. GODINU
KONKURS ZA IZBOR STAZE ZA ODRŽAVANJE JADRANSKO PODUNAVSKOG KUP – a U DISCIPLINI “LOV RIBE UDICOM NA HRANILICU” – FEEDER KOJI ĆE SE ODRŽATI OD 23. – 25. AVGUSTA 2019. GODINE KONKURS ZA IZBOR STAZE ZA ODRŽAVANJE JADRANSKO PODUNAVSKOG KUP – a U DISCIPLINI “LOV RIBE UDICOM NA HRANILICU” – FEEDER KOJI ĆE SE ODRŽATI OD 23. – 25. AVGUSTA 2019. GODINE
Prijava staza za takmičenja po disciplinama za 2019. godinu Prijava staza za takmičenja po disciplinama za 2019. godinu
KALENDAR SPORTSKO RIBOLOVNIH TAKMIČENJA ZA 2019.GODINU KALENDAR SPORTSKO RIBOLOVNIH TAKMIČENJA ZA 2019.GODINU
© 7972 Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.