Konkurs za komesare takmičenja u organizaciji SRS BiH

Na osnovu čl. 29. Opštih pravila о sportsko ribolovnim takmičenjima SRS BiH na prijedlog Takmičarske komisije sa sjednice od 09.02.2019. godine, Upravni odbor, r a s p i s u j e

K O N K U R S / N A T J E Č A J ZA IZBOR KOMESARA ZA SLJEDEĆE DISCIPLINE:

1. Disciplina: “Lov ribe udicom na plovak”
a) za kategoriju  U-15, U-20, U-25

2. Disciplina: “Lov šarama i amura”
a) Premijer liga seniori


USLOVI / UVJETI KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU KANDIDATI

 • Da imaju zvanja državnog ili međunarodnog sudije u sportskom ribolovu ;
 • Poznaju rad na računaru i koristi internet;
 • Da se protiv njih ne vodi disciplinki postupak;
 • Nije mlađi od 18 i stariji od 68 godina;
 • Da je član nekog od SRD koje je članica entiteskog saveza ili savez D. Brčko koji čine SRS BiH;
 • Da njegovo matično društvo redovno izvršava sve obaveze prema svome matičnom savezu;
 • Da od Takmičarske – sudijske komisije svoga udruženja ima saglasnost za kandidaturu;
 • Kandidat za komesara lige ne može biti i takmičar u disciplini za koju se prijavljuje za komesara lige.

Izbor se vrši na 2 godine sa mogućnošću produženja mandata. Prednost u izboru imaju bivši reprezentativci u traženoj disciplini takmičenja.

Kandidati trebaju dostaviti:

 • kraću biografiju (dosadašnje aktivnosti u sportskom ribolovu);
 • kopiju sudijske legitimacije;
 • potvrdu o članstvu od matičnog udruženja i matičnog Saveza da su članovi društva i da se protiv njih ne vodi disciplinski postupak;
 • saglasnost Takmičarsko-sudijske komisije udruženja o prijavi za prijavu na konskurs

Konkurs je otvoren od dana objave na zvaničnoj WEB stranici SRS BiH do 19.03.2019. godine.
Rezultati izbora će biti objavljeni na WEB stranici SRS BiH. Izabrani kandidat je obavezan potpisati ugovor o obavljanju poslova komesara.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati putem pošte na adresu:
Sportsko ribolovni savez BiH,
Ulica Ive Andrića br. 4.
71 123 Istočno Sarajevo.

 PREDSJEDNIK TK SRS BiH Željko Marković
PREDSJEDNIK  SRS BIH, Danijel Kobačić

Filed in: Obavještenja

You might like:

Poziv na otvoreno Prvenstvo SRS BiH za seniorke u lovu ribe udicom na plovak Poziv na otvoreno Prvenstvo SRS BiH za seniorke u lovu ribe udicom na plovak
Poziv za takmičenje u disciplini lov ribe udicom sa hranilicom – Feeder Premijer liga za 2019. Poziv za takmičenje u disciplini lov ribe udicom sa hranilicom – Feeder Premijer liga za 2019.
Obavještenje članovima Fly fisihing lige o promjeni termina takmičenja i satnica prva dva kola Obavještenje članovima Fly fisihing lige o promjeni termina takmičenja i satnica prva dva kola
Poziv na 3. i 4. kolo Premijer lige BiH u lovu grabljivica umjetnim mamcima sa obale Poziv na 3. i 4. kolo Premijer lige BiH u lovu grabljivica umjetnim mamcima sa obale
© 8939 Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.