Konkurs za izbor staze za održavanje JPK u lovu ribe na hranilicu – Feeder

Na osnovu  člana 33. Statuta Sportsko ribolovnog saveza BiH, odredbi Pravilnika RAJP asocijacije o organizovanju takmičenja,važećih takmičarskih normative saveza  i dobivene organizacije KUP-a JPZ-a u takmičarskoj discipilini ,,Lov ribe na hranilicu – Feeder” objavljuje se;

KONKURS/NATJEČAJ ZA  IZBOR DOMAĆINA – SUORGANIZATORA JADRANSKO PODUNAVSKOG KUPA U DISCIPLINI “LOV RIBE UDICOM NA HRANILICU”/ FEEDER KOJI ĆE SE ODRŽATI OD 23. DO 25. AVGUSTA 2019. GODINE  

OPŠTI USLOVI  KONKURSA

 1. Pravo prijave na konkurs/natječaj za domaćina/suorganizatora, imaju sportsko ribolovna društva   koja su uredno i na vrijeme izmiril sve svoje obaveze i platili članarinu entitetskom savezu za 2018. godinom, što dokazuju potvrdom entitetskog saveza.
 2. Kandidaturu za domaćina/suorganizatora može podnijeti Sportsko ribolovno društvo koje je prema  entitetskom zakonu o slatkovodnom ribarstvu dobilo vode na upravljanje i ima valjan ugovor, potpisan sa nadležnim Ministarstvom .

USLOVI KOJE DOMAĆIN/SUORGANIZATOR (SRD) MORA ISPUNITI

Da bi SRD – kandidat za domaćina  postao zvanični domaćin i suorganizator Jadransko podunavskog KUP – a,  pored opštih, mora da ispuni i posebne uslove koje je propisala RAJP-a Asocijacija svojim Pravilima za organizaciju takmičenja i da ispunjava postavljene uslove za ovu takmičarsku disciplinu propisane važećim Međunarodnim pravilima i pravilima i uslovima  koje je propisao SRS BiH za ovakve manifestacije.  

Kandidat  domaćin treba da u svojoj aplikaciji/ponudi- za domaćina potvrdi da može osigurati sljedeće:

 1. Smještaj takmičara,sudija i drugih lica koja provode ovo takmičenje (troškove snose učesnici).
 2. Da osigura takmičarsku stazu za treninge i takmičenje.
 3. Da osigura salu za sastanke kapetana ekipa.
 4. Da ponudi nivo vlastitog učešća SRD i Općine ili Grada u pripremi i organizaciji otvaranja i zatvaranja takmičenja
 5. Dati detaljan opis i karakteristike takmičarske staze sa podacima o dubini  vode i vrstama riba.
 6. Da izvrši najavu održavanja takmičenja i obezbijedi dežurstvo policije
 7. Dati popis sudija sa položenim ispitom i po kategorijama koje ima u svom i okolnim SRD.
 8. Priložiti  reference u organizaciji dosadašnjih društvenih ili međunarodnih  takmičenja (samo pobrojati);
 9. Pismeno se izjasniti da će se Protokolom tačno definisati obaveze SRD, Opštine ili Grada i potpisati sa Savezom BiH;
 10. Dati  izjavu da će prihvatiti  da, ukoliko se za to ukaže potreba, omogući pregled takmičarske staze i uvid u drugo ponuđeno svojom prijavom.

Aplikacija za domaćina se podnosi  isključivo u pismenoj formi, a prilog može biti prezentacija staze i infrastrukturnih objekata, prostora predviđenih za otvaranje i zatvaranje prvenstva i smještajnih sadržaja na adresu:

Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine
Ulica Ive Andrića 4.  71 123 Istočno Sarajevo

sa naznakom:  Konkurs za domaćina JPK u disciplini “Lov ribe udicom na hranilicu / FEEDER”  – NE OTVARATI.

Aplikacija mora da bude poslana preporučenom poštom najkasnije do 20.03.2019. godine.

Svi kandidati (SRD) biće pismeno obaviješteni o izboru domaćina. Dostavljeni dokumenti po konkursu ostaju u arhivu SRS BiH i ne vraćaju se.

Tekst konkursa/natječaja biće objavljen na WEB stranici SRS BiH.

Sve ostale informacije mogu se dobiti kod sekretarice SRS BiH na tel: 061-217 870;   tel/fax: 057/340-272 ili na e-mail: srsbihk@gmail.com.

PREDSJEDNIK TAKMIČARSKE KOMISIJE, Željko Marković

PREDSJEDNIK SRS BIH, Danijel Kobačić

Filed in: Obavještenja

You might like:

Poziv komesara Premijer lige BiH za seniore u lovu ribe na plovak Poziv komesara Premijer lige BiH za seniore u lovu ribe na plovak
Održana prva dva kola Feeder lige SRS BiH za 2019. godinu Održana prva dva kola Feeder lige SRS BiH za 2019. godinu
Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora SRS FBiH održane 06.07.2019. godine Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora SRS FBiH održane 06.07.2019. godine
Reprezentacija BiH osvojila 3. mjesto na Evropskom prvenstvu u mušičarenju! Reprezentacija BiH osvojila 3. mjesto na Evropskom prvenstvu u mušičarenju!
© 2019 Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine. Korištenje materijala dozvoljeno uz navođenje izvora.